Chủ tịch Quốc hội Lào Pany Yathotou đọc diễn văn khai mạc. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Sáng 25/4 tại thủ đô Vientiane, Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa VIII của Quốc hội Lào đã khai mạc trọng thể dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Pany Yathotou.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Pany Yathotou nhấn mạnh: "Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa VIII diễn ra trong bối cảnh quan trọng khi toàn Đảng, toàn quân và toàn dân đang tổ chức thực hiện Nghị quyết Hội nghị toàn thể Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ tư và Nghị quyết kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa VIII về kế hoạch quốc gia về phát triển kinh tế xã hội, kế hoạch ngân sách năm 2017.''

''Bước vào năm thứ hai thực hiện Nghị quyết X của đảng Nhân dân cách mạng Lào và Kế hoạch Phát triển kinh tế-xã hội năm năm lần thứ tám dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, đặc biệt là của Bộ Chính trị và Trung ương Đảng, chúng ta đã cùng nhau vượt qua mọi khó khăn, thách thức, thúc đẩy tổ chức thực hiện và có thể giành được kết quả trong nhiều lĩnh vực, như đất nước tiếp tục ổn định về chính trị, trật tự xã hội được đảm bảo, kinh tế vĩ mô ổn định. Phát triển kinh tế-xã hội, việc tổ chức thực hiện kế hoạch ngân sách ba quá độ năm 2016 và quý 1/2017, từng bước được cải thiện. Cụ thể, quản lý và điều hành chính phủ theo đúng luật pháp. Cải cách cơ chế và tổ chức thu ngân sách đạt hiệu quả. Thực hiện chi ngân sách theo đúng nguyên tắc dựa trên nguồn thu một cách chặt chẽ, đúng theo tinh thần tiết kiệm," Chủ tịch Quốc hội Pany Yathotou cho biết.

[Tổng Bí thư Lào kêu gọi hiện đại hóa và tăng cường năng lực quân đội]

Chủ tịch Pany Yathotou cho biết kỳ họp lần này sẽ tập trung trao đổi, thảo luận và thông qua một số vấn đề quan trọng của quốc gia như nghe báo cáo tóm tắt của Thủ tướng chính phủ về việc tổ chức thực hiện công tác của chính phủ trong sáu tháng đầu năm và phương hướng trong thời gian tới; nghe báo cáo tổng kết về việc tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2016 và triển khai kế hoạch năm nay; nghe báo cáo về kết quả tổ chức thực hiện kế hoạch ngân sách quốc gia ba tháng quá độ năm 2016, công tác tổ chức thực hiện ngân sách quốc gia năm nay và dự báo phương hướng chín tháng của năm 2017.

Quốc hội cũng thảo luận và thông qua báo cáo về công tác quản lý giá cả hàng hóa, phương hướng và biện pháp giải quyết vấn đề giá cả hàng hóa trong thời gian tới; thảo luận và thông qua việc bầu Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm toán nhà nước và việc tổ chức thực hiện công tác kiểm toán trong năm năm qua và phương hướng, kế hoạch trong năm năm tới 2017-2021.

Các đại biểu tham dự kỳ họp. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Kỳ họp thảo luận và thông qua báo cáo của tòa án nhân dân tối cao về việc thực hiện quyền khiếu kiện lên tòa án và việc tham gia các vụ án dân sự tại tòa án trong thời gian qua, phương hướng sửa đổi và nâng cao chất lượng công việc tòa án trong những năm tới; thảo luận và thông qua báo cáo của tòa án nhân dân tối cao về công tác xét xử của tòa sơ thẩm và tòa phúc thẩm trong giai đoạn vừa qua, phương hướng sửa đổi và nâng cao chất lượng công tác xét xử trong thời gian tới.

Các đại biểu thảo luận và thông qua việc bầu Phó Chủ tịch Ủy ban Luật pháp theo đề xuất của Ban thường vụ Quốc hội; Thông qua báo cáo về việc thực hiện nhiệm vụ của Ban thường vụ Quốc hội giữa hai kỳ họp và phương hướng công tác chín tháng năm nay trong thời gian tới; thảo luận và thông qua việc xây dựng, sửa đổi một số luật.

Các dự thảo luật mới bao gồm dự luật về quản lý thông tin điện tử; dự luật tần số phát thanh thông tin; dự luật về nghệ thuật trình diễn; và dự luật công ước và hiệp ước quốc tế. Các dự thảo luật sửa đổi liên quan tới các luật về viện kiểm sát nhân dân, luật tòa án, luật về nước và tài nguyên nước, luật thống kê, luật về điện, luật về đoàn thanh niên cách mạng Lào, luật về lực lượng an ninh nhân dân và luật bầu cử Quốc hội. Kỳ họp lần này cũng sẽ cho ý kiến và thông qua một số dự luật về hình sự và luật hội đồng nhân dân cấp tỉnh và bãi bỏ một số luật dân sự.

Kỳ họp thứ ba Quốc hội khóa VIII của Lào sẽ kéo dài tới 18/5 tới./.