Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 08/2011/NĐ-CP ngày 25/1/2011 về quy định xử phạt vi phạm hành chính về thức ăn chăn nuôi.

Nghị định gồm 4 chương, 28 điều nêu rõ những quy định chung về hành vi vi phạm hành chính; hình thức và mức xử phạt; thẩm quyền, thủ tục xử phạt vi phạm hành chính về thức ăn chăn nuôi...

Nghị định quy định tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước hoạt động về thức ăn chăn nuôi có hành vi vi phạm hành chính tại Việt Nam đều bị xử phạt, trừ trường hợp Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có quy định khác thì thực hiện theo Điều ước quốc tế đó.

Các hành vi vi phạm hành chính về thức ăn chăn nuôi gồm: vi phạm quy định về sản xuất, gia công thức ăn chăn nuôi; vi phạm quy định về kinh doanh và sử dụng thức ăn chăn nuôi; vi phạm quy định về nhập khẩu thức ăn chăn nuôi; vi phạm quy định về khảo nghiệm, kiểm nghiệm thức ăn chăn nuôi; cản trở hoạt động quản lý nhà nước về thức ăn chăn nuôi.

Các hành vi vi phạm liên quan đến hoạt động quản lý thức ăn chăn nuôi không quy định trực tiếp tại Nghị định này thì áp dụng theo các Nghị định khác của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước có liên quan.

Nghị định quy định nhiều mức phạt tiền nặng như từ 30 đến 40 triệu đồng đối với các hành vi sản xuất, gia công thức ăn chăn nuôi không có giấy đăng ký kinh doanh về sản xuất, gia công thức ăn chăn nuôi; nhập khẩu thức ăn chăn nuôi có chất cấm trong danh mục cấm sản xuất và lưu hành ở Việt Nam; phạt từ 35-40 triệu đồng đối với cơ sở có hành vi tiếp tục sản xuất, gia công thức ăn chăn nuối trong thời gian bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền đình chỉ sản xuất, gia công thức ăn chăn nuôi...

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/3./.