Ra mat Cong thong tin dien tu Hoi Lien hiep Phu nu Viet Nam hinh anh 1Giao diện cổng thông tin điện tử Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

Chiều 19/12, tại Hà Nội, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức Lễ ra mắt Cổng thông tin điện tử Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam với tên miền vwu.vn.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ Việt Nam Hoàng Thị Ái Nhiên cho biết đứng trước yêu cầu mạnh mẽ phải đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành, tác nghiệp trong hệ thống Hội, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã nỗ lực thực hiện Dự án “Tin học hóa quản lý điều hành Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Xây dựng Cổng thông tin điện tử Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.”

Cổng thông tin Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam được xây dựng trên cơ sở nâng cấp Trang thông tin điện tử của Hội nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác Hội, đáp ứng các yêu cầu thông tin hiện đại và nhiệm vụ chính trị quan trọng trong giai đoạn hiện nay; là điểm truy cập duy nhất của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trên môi trường mạng, liên kết, tích hợp thông tin trong toàn hệ thống Hội; liên kết với Cổng thông tin điện tử của Chính phủ, các bộ, ngành, tổ chức có liên quan nhằm phục vụ công tác quản lý chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Hội.

Đây là kênh tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước tới hội viên, phụ nữ Việt Nam trong và ngoài nước; góp phần thực hiện tốt chức năng của Hội trong tập hợp, đoàn kết, vận động đông đảo rộng rãi các tầng lớp phụ nữ; phản ánh kịp thời, chính xác tâm tư, nguyện vọng của phụ nữ, thúc đẩy bình đẳng giới và tiến bộ xã hội.

Cổng thông tin điện tử là nguồn thông tin chính thức của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam có chức năng tổ chức, quản lý, cung cấp đầy đủ, chính xác và kịp thời các thông tin về hoạt động của các cấp Hội, phong trào phụ nữ, bình đẳng giới…đồng thời là đầu mối kết nối, trao đổi thông tin quản lý, điều hành giữa Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam với Hội Liên hiệp Phụ nữ các tỉnh, thành phố, các đơn vị trực thuộc, các tổ chức thành viên, các cơ quan liên quan.

Nội dung thông tin trên Cổng thông tin của Hội được kết cấu theo ba mảng chính: Thông tin giới thiệu tổ chức; Thông tin điều hành, chỉ đạo trong hệ thống Hội; Thông tin tuyên truyền. Giao diện Cổng được thiết kế trên nền tảng những công nghệ mới nhất, đáp ứng đa phương tiện, coi trọng sự tiện ích để phục vụ tốt nhất nhu cầu truy cập đa dạng trên các phương tiện: máy tính, mobile, ipad, phù hợp với nhu cầu, tâm lý, thói quen của hội viên, phụ nữ và độc giả...

Cổng thông tin điện tử Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam có phiên bản tiếng Anh nhằm thông tin, tuyên truyền rộng rãi tới bạn bè quốc tế về hình ảnh, vị thế của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và phụ nữ Việt Nam thời kỳ đổi mới.

Người truy cập, tìm hiểu tại Cổng có thể tương tác trực tiếp như bình luận, đăng ý kiến, chia sẻ, lấy tài liệu… Đây cũng là kênh thu thập thông tin, ý kiến góp ý, thống kê đánh giá xác định nhu cầu của cán bộ, hội viên, phụ nữ đối với các lĩnh vực liên quan đến phụ nữ và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam./.

Đỗ Bình (TTXVN/Vietnam+)