Rèn luyện tư tưởng, đạo đức cán bộ, đảng viên, lãnh đạo doanh nghiệp

Phương thức lãnh đạo của Đảng đối với doanh nghiệp, đơn vị, các tổ chức chính trị-xã hội trong Đảng bộ Khối Doanh nghiệp TW thời gian qua đã có nhiều đổi mới và đạt được những kết quả quan trọng.
Rèn luyện tư tưởng, đạo đức cán bộ, đảng viên, lãnh đạo doanh nghiệp ảnh 1Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương Nguyễn Long Hải. (Nguồn: Dangcongsan.vn)

Ngày 13/12, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 5, khóa X về việc tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị.

Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương Nguyễn Long Hải cho biết đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị là mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ rất quan trọng, khẳng định vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng; đồng thời phải được đặt trong tổng thể nhiệm vụ đổi mới và chỉnh đốn Đảng, tiến hành đồng bộ với đổi mới các mặt của công tác xây dựng Đảng.

Thời gian qua, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và các Đảng ủy trực thuộc đã lãnh đạo, chỉ đạo nghiêm túc, đồng bộ việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5, khóa X.

Các cấp ủy, tổ chức đảng đã thực hiện các nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của Nghị quyết, trọng tâm là về công tác chính trị, tư tưởng, công tác tổ chức, cán bộ, công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, về đổi mới phong cách, lề lối làm việc; nêu cao tính tiền phong, gương mẫu, của cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt các cấp.

[Ông Nguyễn Long Hải giữ chức Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp TƯ]

Bí thư Đảng ủy Khối các Doanh nghiệp Trung ương Nguyễn Long Hải khẳng định kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 5, khóa X đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng; thực hành dân chủ rộng rãi gắn với tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong Đảng để giáo dục, cảnh báo, răn đe, ngăn ngừa các hành vi tiêu cực, tham nhũng, lãng phí.

Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 5, khóa X cũng nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức, thống nhất trong hành động, phát huy tính tiền phong gương mẫu; tu dưỡng, rèn luyện về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, trước hết là cấp ủy, người đứng đầu, cán bộ chủ chốt doanh nghiệp.

“Phương thức lãnh đạo của Đảng đối với doanh nghiệp, đơn vị, các tổ chức chính trị-xã hội trong Đảng bộ Khối thời gian qua đã có nhiều đổi mới và đạt được những kết quả quan trọng, góp phần quan trọng xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh, lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trong doanh nghiệp," ông Nguyễn Long Hải nhấn mạnh.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam Lê Minh Chuẩn cho biết Đảng ủy Tập đoàn và các cấp ủy trực thuộc luôn chú trọng khâu kiểm tra giám sát và phân công cơ quan chủ trì; nghiêm túc thực hiện việc sơ kết, tổng kết thực hiện các nghị quyết về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị, từ đó lãnh đạo thắng lợi nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của tập đoàn và các đơn vị thành viên gắn với quốc phòng, an ninh ở địa phương.

Vào đầu mỗi nhiệm kỳ, Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam thường xây dựng chương trình công tác của nhiệm kỳ, trong đó đề ra các nhiệm vụ trọng tâm cho từng năm.

“Đảng ủy Tập đoàn luôn xác định những vấn đề lớn, khâu đột phá có tính chất then chốt cần ban hành nghị quyết chuyên đề, chỉ thị hoặc xây dựng chương trình hành động để tập trung lãnh đạo và kiểm tra giám sát; phân công rõ cơ quan chủ trì và cá nhân phụ trách. Do vậy, Đảng ủy Tập đoàn luôn chủ động trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh," ông Lê Minh Chuẩn nhấn mạnh.

Rèn luyện tư tưởng, đạo đức cán bộ, đảng viên, lãnh đạo doanh nghiệp ảnh 2Hoạt động tại dây chuyền tuyển than của TKV. (Nguồn: TTXVN)

Các ý kiến tham luận tại Hội nghị đều cho rằng việc tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 5, khóa X về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị trong Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương đã đánh giá đúng và đầy đủ về công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng.

Hoạt động này cũng phản ánh những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế trong thời gian qua; đồng thời chỉ rõ nguyên nhân, xác định những bài học kinh nghiệm, từ đó đề ra các nhiệm vụ, giải pháp đột phá, đề xuất, kiến nghị với Trung ương nhằm tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị, thiết thực phục vụ Đề án trình Hội nghị Trung ương 6, khóa XIII.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung nghiên cứu, thảo luận làm rõ những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế, vướng mắc và nguyên nhân; đề xuất, bổ sung những giải pháp, kiến nghị, nhất là các giải pháp đột phá để tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị trong Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương trong thời gian tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục