Sacombank va PwC khoi dong du an nang cap khung quan ly tai san no hinh anh 1Lãnh đạo hai bên ký thỏa thuận hợp tác. (Nguồn: CTV)

Ngày 19/2, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) và Công ty trách nhiệm hữu hạn Tư vấn PwC Việt Nam đã ký kết hợp đồng và khởi động dự án “Nâng cấp và hoàn thiện khung quản lý tài sản có - tài sản nợ (ALM)”.

[Ngân hàng đầu tiên ký với tổ chức thẻ Nhật Bản thanh toán bằng mã QR]

Dự án này được triển khai với mục tiêu xây dựng và hoàn thiện khung quản lý rủi ro thanh khoản, rủi ro lãi suất trên sổ ngân hàng một cách toàn diện phù hợp với yêu cầu của Basel, quy định của Ngân hàng Nhà nước, quy mô, đặc điểm và mức độ phức tạp trong hoạt động của ngân hàng.

Theo đó, dự án dự kiến sẽ đem lại những lợi ích thiết thực cho Sacombank trong công tác quản lý rủi ro thanh khoản và rủi ro lãi suất trên sổ ngân hàng như: Xác định được các ngưỡng chấp nhận rủi ro một cách khoa học, rõ ràng và tối ưu với chiến lược kinh doanh từng thời kỳ; xây dựng khung quản lý rủi ro thanh khoản chặt chẽ nhằm duy trì thanh khoản đầy đủ đảm bảo ngân hàng hoạt động an toàn và liên tục trong mọi tình huống có thể xảy ra.

Bên cạnh đó, dự án cũng xây dựng phương pháp luận mô hình hành vi khách hàng và mô hình mô phỏng động nhằm giúp nâng cao chất lượng đối với hoạt động quản trị tài sản có - tài sản nợ và là cơ sở cho việc ra quyết sách liên quan đến hoạt động quản lý bảng cân đối nguồn vốn cũng như sử dụng vốn.

Dựa vào các dữ liệu đầu vào này Sacombank sẽ có chiến lược cơ cấu danh mục phù hợp với mục tiêu kinh doanh hàng năm cũng như chiến lược phát triển lâu dài.

Dự kiến, dự án sẽ hoàn thành và đưa vào áp dụng vào cuối quý 3/2019./.

Thúy Hà (Vietnam+)