Sap xep don vi hanh chinh cap huyen, xa: Giam 6 huyen, 546 xa hinh anh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Triển khai Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Nghị quyết số 32/NQ-CP của Chính phủ về thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019-2021, Bộ Nội vụ cho biết đã hoàn thành trình Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua 43/43 Nghị quyết về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của các địa phương.

Về kết quả thực hiện, đối với cấp huyện, có 18 đơn vị hành chính được sắp xếp (bao gồm 9 đơn vị thuộc diện phải sắp xếp, 1 đơn vị thuộc diện khuyến khích sắp xếp và 8 đơn vị liền kề có liên quan đến sắp xếp), giảm 6 đơn vị hành chính cấp huyện, còn 706 đơn vị.

Trong số đó, tỉnh Cao Bằng giảm 3 huyện (3/13 đơn vị hành chính cấp huyện, giảm 20,08%); tỉnh Hòa Bình giảm 1 huyện (1/15 đơn vị hành chính cấp huyện, giảm 6,67%); tỉnh Quảng Ngãi giảm 1 huyện và tỉnh Quảng Ninh giảm 1 huyện (cùng đạt tỷ lệ giảm 7,14%).

Các tỉnh Yên Bái, Điện Biên có điều chỉnh địa giới để sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện nhưng không làm giảm số lượng huyện.

Đối với cấp xã, có 1.025 đơn vị hành chính thực hiện sắp xếp (bao gồm 532 đơn vị thuộc diện phải sắp xếp, 111 đơn vị thuộc diện khuyến khích sắp xếp và 382 đơn vị liền kề có liên quan đến sắp xếp), giảm 546 đơn vị hành chính cấp xã còn 10.616 đơn vị.

Sắp xếp thôn, tổ dân phố tổng số 98.455 thôn, tổ dân phố, giảm 38.369 đơn vị so với năm 2015.

Theo báo cáo của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019-2021, sau khi sắp xếp tại các đơn vị hành chính cấp huyện mới hình thành sẽ bố trí đúng quy định là 1.062 cán bộ, công chức, số dôi dư là 428 người.

Đối với cán bộ, công chức cấp xã sau khi sắp xếp xã mới hình thành sẽ bố trí đúng quy định là 10.021 cán bộ, công chức, số dôi dư là 9.496 người; người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã sẽ bố trí đúng quy định 8.805 người, số dôi dư là 6.893 người; người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố là 633.747 người, giảm 59.194 người so với năm 2015.

[Tư tưởng chờ đại hội đảng làm trì hoãn tiến độ sắp xếp huyện, xã]

Triển khai Dự án 513 về địa giới hành chính, Bộ Nội vụ đã trình cấp có thẩm quyền việc phân định địa giới hành chính do lịch sử để lại các địa phương như tỉnh Thừa Thiên-Huế với tỉnh Quảng Trị; tỉnh Ninh Bình với tỉnh Hòa Bình, tỉnh Thanh Hóa; xác định địa giới hành chính giữa tỉnh Thừa Thiên-Huế và thành phố Đà Nẵng.

Các địa phương đã chủ động tham mưu triển khai các văn bản của Trung ương về công tác xây dựng chính quyền địa phương, quản lý địa giới hành chính các cấp; tập trung sắp xếp, thành lập, nhập, chia, điều chỉnh địa giới, đặt tên, đổi tên đơn vị hành chính, nâng cấp đô thị trong địa bàn theo hướng dẫn của Trung ương; tham mưu giúp Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh hướng dẫn và quản lý việc phân loại đơn vị hành chính các cấp; hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của xã, phường, thị trấn và thôn, tổ dân phố theo quy định của pháp luật./.

Chu Thanh Vân (TTXVN/Vietnam+)