Se co mo hinh danh gia tac dong cua cong nghe voi tang truong GDP hinh anh 1

Chính phủ Australia vừa công bố việc hỗ trợ nghiên cứu “Thay đổi công nghệ ở Việt Nam – Công nghệ đóng góp như thế nào vào năng suất và tăng trưởng kinh tế” trong khuôn khổ chương trình Aus4Innovation. 

Hoạt động nghiên cứu này sẽ được thực hiện trong năm 2020 thông qua quan hệ hợp tác giữa Data61, tổ chức nghiên cứu kỹ thuật số hàng đầu Australia thuộc CSIRO (Tổ chức Nghiên cứu Khoa học và Công nghiệp Australia) và Bộ Khoa học Công nghệ.

Sau khi hoàn thành, nghiên cứu này sẽ đưa ra các mô hình để đánh giá tác động của nghiên cứu và ứng dụng công nghệ đối với năng suất và tăng trưởng GDP tại Việt Nam.

Bà Robyn Mudie, Đại sứ Australia tại Việt Nam cho biết “Nghiên cứu này thêm một lần nữa là ví dụ cho thấy Australia và Việt Nam có thể hợp tác cùng nhau đưa quan hệ hợp tác cấp cao trong đổi mới sáng tạo giữa hai nước thành những dự án thực tế và có ý nghĩa."

Ông Bùi Thế Duy, Thứ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ chia sẻ thêm: “Đây là cơ hội tốt để chúng ta tiếp cận các cách làm mới và sáng tạo trong việc xây dựng chính sách. Bộ Khoa học Công nghệ rất trân trọng việc toàn bộ các mô hình có được từ kết quả nghiên cứu này sẽ được chuyển giao cho chúng tôi để sử dụng và nhân rộng và đây chính là tinh thần của Quan hệ đối tác đổi mới sáng tạo. Các cán bộ của Bộ Khoa học Công nghệ cũng sẽ được đào tạo để sử dụng thành thạo các phương pháp và kỹ thuật đề xuất bởi nghiên cứu này. Chúng tôi hy vọng sẽ áp dụng tốt các mô hình và cách tiếp cận này vào hoạt động của Bộ để việc hợp tác với Australia thực sự có hiệu quả và bền vững.”

Nghiên cứu được thực hiện lần này dựa trên khuyến nghị từ báo cáo “Tương lai nền kinh tế số Việt Nam đến 2030 và 2045” công bố năm 2019 cũng được tài trợ bởi Chính phủ Australia. Báo cáo này đề xuất cần có một chỉ số đo lường tác động kinh tế của các hoạt động đổi mới sáng tạo, qua đó thúc đẩy sự phát triển của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của Việt Nam và xây dựng những năng lực cần thiết để đáp ứng các thách thức và cơ hội, ví dụ như Cách mạng công nghiệp lần thứ Tư. 

[Giai đoạn 2021-2025, GDP của Việt Nam sẽ tăng trưởng 7%]

Nghiên cứu này được tài trợ thông qua Aus4Innovation, chương trình hợp tác 4 năm (2018-2022) với tổng ngân sách 11 triệu đôla Australia nhằm củng cố hệ thống đổi mới sáng tạo cũng như chuẩn bị cho tương lai kỹ thuật số của Việt Nam. 

Chương trình được đồng tài trợ bởi Bộ Ngoại giao và Thương Mại Australia (DFAT) và InnovationXchange (IXC), quản lý bởi Tổ chức Nghiên cứu Khoa học và Công nghiệp Australia (CSIRO) với đối tác chiến lược là Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam./.

PV (Vietnam+)