Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản gửi ủy ban nhân dân 12 tỉnh, thành phố nơi có dự án cao tốc Bắc-Nam đi qua cùng các Ban Quản lý dự án liên quan về chủ trương, nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất rừng, đất trồng lúa nước từ hai vụ trở lên phục vụ dự án đường bộ cao tốc Bắc-Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025.

Theo Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Duy Lâm, đến ngày 23/3/2022, bộ đã nhận được số liệu tổng hợp về nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất rừng và đất trồng lúa nước từ hai vụ trở lên của 8/12 tỉnh, thành phố gồm: Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Ngãi, Bình Định, Cần Thơ, Hậu Giang, Bạc Liêu, Cà Mau; chưa nhận được kết quả thẩm định hồ sơ đề nghị chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng của 7 tỉnh có diện tích rừng cần chuyển mục đích sử dụng gồm: Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa.

Theo yêu cầu của Chính phủ, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố tổng hợp nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất rừng và đất trồng lúa nước từ hai vụ trở lên, tổ chức thẩm định các nội dung thuộc thẩm quyền đối với hồ sơ chuyển mục đích sử dụng rừng, gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trước ngày 31/3/2022 để thẩm định, trình Chính phủ.

[Bộ GTVT: Có hiện tượng trục lợi, gây phức tạp GPMB cao tốc Bắc-Nam]

Để bảo đảm tiến độ trên, Bộ Giao thông Vận tải đề nghị ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố có liên quan chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương hoàn thành thẩm định hồ sơ đề nghị chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng và tổng hợp, đánh giá nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất rừng, đất trồng lúa nước từ hai vụ trở lên đối với dự án thành phần trên địa bàn quản lý, gửi Bộ trước ngày 27/3/2022 để tổng hợp.

Cơ quan này cũng yêu cầu các ban quản lý dự án, đơn vị tư vấn khẩn trương cử cán bộ và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của địa phương trong quá trình thẩm định hồ sơ đề nghị chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng, tổng hợp và đánh giá nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất rừng và đất trồng lúa nước từ hai vụ trở lên và tiếp nhận các quy hoạch, tài liệu có liên quan./.

12 dự án cao tốc Bắc-Nam phía Đông được đầu tư xây dựng giai đoạn 2021-2025 gồm các đoạn Hà Tĩnh-Quảng Trị (267km), Quảng Ngãi-Nha Trang (353km) và Cần Thơ-Cà Mau (109km) với  tổng chiều dài khoảng 729km, đi qua địa phận 12 tỉnh, thành phố, với sơ bộ tổng mức đầu tư 146.990 tỷ đồng heo hình thức đầu tư công, cơ bản hoàn thành năm 2025 và đưa vào khai thác vận hành từ năm 2026.

Tổng diện tích đất chiếm dụng phục vụ dự án khoảng 5.481ha. Trong đó, đất trồng lúa hai vụ khoảng 1.532ha, đất nông nghiệp khác khoảng 1.280ha, đất dân cư khoảng 502ha, rừng phòng hộ khoảng 110ha, rừng sản xuất khoảng hơn 1.400ha, đất khác khoảng 621ha.

Diện tích rừng cần chuyển đổi mục đích sử dụng gồm Hà Tĩnh (36,1ha), Quảng Bình (61,2ha), Quảng Trị (1,5ha), Bình Định (7,5ha), Phú Yên (3,7ha). Diện tích chiếm dụng rừng sản xuất, gồm Hà Tĩnh (179,7ha), Quảng Bình (405,4ha), Quảng Trị (59,4ha), Quảng Ngãi (91,3ha), Bình Định (150,2ha), Phú Yên (210,8 ha), Khánh Hòa (339,2 ha).

Việt Hùng (Vietnam+)