Sự kiện trong nước 10-16/9: WEF ASEAN 2018 tại Hà Nội

Việt Nam tổ chức thành công WEF ASEAN 2018, động đất tại Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm chính thức Hungary nằm trong số những sự kiện nổi bật của Việt Nam tuần qua.
(Vietnam+)