Sự kiện trong nước 2/3-1/4: Hội nghị GMS6-CLV10 tại Hà Nội

Tổ chức thành công Hội nghị GMS6 và Hội nghị CLV10, tuyên án đối với bị cáo Đinh La Thăng, chuyến thăm Cuba của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nằm trong số những sự kiện nổi bật tuần qua.
(Vietnam+)