Sửa đổi đề cương, kế hoạch biên soạn Lịch sử Chính phủ Việt Nam

Từ tháng 1/2020-10/2021, Bộ Nội vụ và các cơ quan biên soạn sẽ tổ chức việc biên soạn và xuất bản "Lịch sử Chính phủ Việt Nam" từ tháng 5/2005 đến năm 2015.
Sửa đổi đề cương, kế hoạch biên soạn Lịch sử Chính phủ Việt Nam ảnh 1(Nguồn: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc - Trưởng Ban Chỉ đạo biên soạn và xuất bản "Lịch sử Chính phủ Việt Nam" vừa ký quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Đề cương và Kế hoạch biên soạn, xuất bản "Lịch sử Chính phủ Việt Nam".

Theo Kế hoạch biên soạn và xuất bản "Lịch sử Chính phủ Việt Nam" mới được ban hành, trong tháng 12/2019, Bộ Nội vụ và các cơ quan biên soạn chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ tìm kiếm tư liệu, xây dựng danh mục tài liệu phục vụ cho việc bổ sung tư liệu, hiệu đính các sản phẩm của công trình "Lịch sử Chính phủ Việt Nam."

Cũng trong tháng 12/2019, Ban Chỉ đạo sẽ phê duyệt đề cương bổ sung tư liệu, hiệu đính, biên soạn bổ sung các sản phẩm của công trình "Lịch sử Chính phủ Việt Nam" (1945-2005) và đề cương biên soạn bổ sung biên niên lịch sử Chính phủ và "Lịch sử Chính phủ Việt Nam" từ tháng 5/2005 đến năm 2015.

Từ tháng 1-6/2020, Bộ Nội vụ và các cơ quan biên soạn sẽ tổ chức bổ sung tư liệu, hiệu đính, biên soạn bổ sung các sản phẩm của công trình "Lịch sử Chính phủ Việt Nam" (1945-2005). Đến tháng 12/2020, Ban Chỉ đạo sẽ nghiệm thu và cho phép tái bản các sản phẩm công trình "Lịch sử Chính phủ Việt Nam" (1945-2005).

Từ tháng 1/2020-10/2021, Bộ Nội vụ và các cơ quan biên soạn sẽ tổ chức việc biên soạn và xuất bản "Lịch sử Chính phủ Việt Nam" từ tháng 5/2005 đến năm 2015.

[Ban hành Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10]

Đến tháng 11/2021, Ban Chỉ đạo sẽ nghiệm thu và cho phép xuất bản "Lịch sử Chính phủ Việt Nam" từ tháng 5 năm 2005 đến năm 2015.

Từ tháng 6/2020-11/2021, cơ quan biên soạn sẽ tổ chức việc biên soạn và xuất bản "Lịch sử Chính phủ Việt Nam" (tóm lược) và đến tháng 12/2021, Bộ Nội vụ phối hợp với Văn phòng Chính phủ tổng kết quá trình tổ chức biên soạn bổ sung và xuất bản công trình "Lịch sử Chính phủ Việt Nam" (1945-2015)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục