Tam dung dong bao hiem xa hoi voi doanh nghiep kho khan vi COVID-19 hinh anh 1(Ảnh minh hoạ: PV/Vietnam+)

Ngày 18/3, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết đã hướng dẫn bảo hiểm xã hội các tỉnh trên cả nước thực hiện tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội vào quỹ hưu trí, tử tuất đối với doanh nghiệp bị ảnh hưởng dịch COVID-2019.

Theo đó, bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố sẽ phối hợp với Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính báo cáo chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh rà soát, hướng dẫn các doanh nghiệp, đơn vị có 50% lao động tham gia bảo hiểm xã hội nghỉ việc, hoặc bị thiệt hại trên 50% tổng giá trị tài sản do dịch COVID-2019 gây ra tiến hành lập hồ sơ.

Từ đó, cơ quan bảo hiểm sẽ căn cứ hồ sơ để tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội vào quỹ hưu trí và tử tuất theo quy định. Thời gian, kể từ tháng doanh nghiệp đề nghị đến tháng 6/2020 và không tính lãi.

Trong trường hợp đến hết tháng 6/2020 dịch COVID-19 vẫn chưa thuyên giảm, nếu doanh nghiệp có đề nghị, bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố phối hợp với Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính báo cáo Uỷ ban Nhân dân tỉnh tỉnh, thành phố gửi Bảo hiểm xã hội Việt Nam để xem xét, giải quyết, tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đến tháng 12/2020.

Trong thời gian tạm dừng đóng bảo hiểm, Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu các cơ quan chức năng không thực hiện thanh tra chuyên ngành đóng, hoặc kiểm tra theo kế hoạch việc chấp hành pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 gây ra nếu không có dấu hiệu vi phạm.

[9.000 người lao động bị ảnh hưởng, mất việc làm vì dịch bệnh COVID-19]

Tuy nhiên, cơ quan bảo hiểm hằng tháng đôn đốc doanh nghiệp đóng đầy đủ, kịp thời vào quỹ ốm đau, thai sản, quỹ tai nạn lao động-bệnh nghề nghiệp, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp để đảm bảo quyền lợi cho người lao động.

Đặc biệt, kết thúc thời gian tạm dừng đóng (hết tháng 6/2020), bảo hiểm xã hội các tỉnh phải kịp thời thông báo và đôn đốc doanh nghiệp đóng đầy đủ tất cả các quỹ bảo hiểm xã hội. Trong đó, doanh nghiệp phải đóng bù quỹ hưu trí và tử tuất do thời gian tạm dừng trước đó…/.

(Vietnam+)