Tạm dừng xét xử tại các đơn vị hành chính thực hiện cách ly xã hội

Kể từ 0 giờ ngày 12/5 đến hết 24 giờ ngày 31/5, các Tòa án đặt tại đơn vị hành chính đã có quyết định thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị số 16 tạm dừng việc xét xử, giải quyết các vụ án.
Tạm dừng xét xử tại các đơn vị hành chính thực hiện cách ly xã hội ảnh 1Quang cảnh một buổi xét xử. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Ngày 11/5, Tòa án nhân dân tối cao ban hành Công văn 125/TANDTC-VP về tiếp tục phòng, chống dịch COVID-19.

Theo công văn, tình hình dịch COVID-19 đang tiếp tục diễn biến phức tạp, đặc biệt đã ghi nhận gần 30 tỉnh, thành phố trực xuất hiện các ca lây nhiễm trong cộng đồng.

Để tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định, yêu cầu phòng, chống dịch bệnh; đồng thời duy trì các hoạt động bình thường của các Tòa án, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao yêu cầu Chánh án các Tòa án, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm việc tiếp tục quán triệt tới toàn thể công chức, người lao động thuộc quyền quản lý thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 và các quy định, hướng dẫn của Bộ Y tế, chính quyền địa phương cũng như của Tòa án nhân dân tối cao về phòng, chống dịch COVID-19.

Tạm dừng xét xử tại đơn vị hành chính có quyết định thực hiện cách ly xã hội

Theo công văn, kể từ 0 giờ ngày 12/5 đến hết 24 giờ ngày 31/5, Chánh án các Tòa án tổ chức thực hiện nghiêm các nội dung sau: Các Tòa án đặt tại đơn vị hành chính đã có quyết định thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg, thì thực hiện ngay việc tạm dừng việc xét xử, giải quyết các vụ án, vụ việc trừ các trường hợp cấp bách phải thực hiện theo yêu cầu của pháp luật (ví dụ: giải quyết khiếu kiện danh sách cử tri; giải quyết yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời; áp dụng, thay đổi, hủy bỏ biện pháp tạm giam...) nhưng phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch.

[Ưu tiên xét xử các vụ án liên quan đến phòng, chống dịch COVID-19]

Công chức, người lao động của Tòa án sử dụng công nghệ thông tin để làm việc tại nhà, trừ các trường hợp cần thiết theo yêu cầu của Thủ trưởng đơn vị; phân công lãnh đạo đơn vị và công chức trực tại cơ quan để xử lý các công việc cần thiết, cấp bách.

Các Tòa án đặt tại đơn vị hành chính đã có quyết định thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15/CT-TTg, cần thực hiện ngay việc tổ chức phân loại các vụ án, vụ việc đang giải quyết.

Trong thời gian này chỉ đưa ra xét xử, giải quyết các vụ án, vụ việc đã hết hoặc sắp hết thời hạn giải quyết (kể cả thời gian gia hạn); vụ việc có liên quan đến phòng, chống dịch COVID-19; khiếu kiện danh sách cử tri...

Công chức, người lao động, người tiến hành tố tụng, người tham gia tố tụng chỉ đến Tòa án làm việc trong những trường hợp thực sự cần thiết; yêu cầu thực hiện nghiêm 5K, giữ khoảng cách tối thiểu 2m giữa người với người trong suốt thời gian làm việc tại Tòa án. Bố trí phòng xét xử trực tuyến nếu có đủ điều kiện.

Các Tòa án đặt tại đơn vị hành chính chưa có quyết định phải thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg; giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15/CT-TTg, thì thực hiện việc tổ chức xét xử, giải quyết các vụ án, vụ việc theo theo quy định, nhưng phải thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch.

Đảm bảo công chức, người lao động của các Tòa án đến làm việc tại trụ sở cơ quan, thực hiện nghiêm 5K, trừ các trường hợp đang phải thực hiện cách ly theo yêu cầu phòng, chống dịch.

Ưu tiên đưa ra xét xử vụ án liên quan đến phòng, chống dịch COVID-19

Các Tòa án tập trung chỉ đạo, giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các vụ án, vụ việc. Trong đó ưu tiên đưa ra xét xử, giải quyết các vụ việc, vụ án liên quan đến phòng chống dịch COVID-19; các vụ việc liên quan đến bầu cử Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp; các vụ việc phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương; các vụ việc nghiêm trọng dư luận xà hội quan tâm...

Việc xét xử các vụ án liên quan đến phòng, chống dịch COVID-19 tiếp tục được thực hiện theo yêu cầu tại Công văn số 45/TANDTC-PC ngày 30/3/2020 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.

Tòa án chỉ triệu tập những người tiến hành tố tụng, người tham gia tố tụng tham dự phiên tòa, phiên họp; không tổ chức tiếp công dân, tiếp khách tại trụ sở Tòa án, trừ những trường hợp thực sự cần thiết.

Các Tòa án tạm dừng việc nhận đơn khởi kiện, đơn yêu cầu, tài liệu, chứng cứ và tiếp công dân trực tiếp tại trụ sở Tòa án. Tòa án thông báo, hướng dẫn cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện quyền, nghĩa vụ của mình thông qua các phương thức khác như gửi đến Tòa án thông qua dịch vụ bưu chính; gửi trực tuyển bằng hình thức điện tử qua cổng thông tin điện tử của Tòa án.

Các Tòa án không tổ chức phiên tòa, phiên họp tập trung trên 20 người trong một phòng; hoãn, dừng việc tổ chức các cuộc họp, hội nghị, hội thảo chưa cấp bách để tập trung giải quyết công việc, phòng, chổng dịch; hạn chế tối đa việc tụ tập đông người, tăng cường tổ chức họp, giao ban, làm việc trực tuyến qua các phương tiện điện tử.

Công chức, người lao động, người tiến hành tố tụng, người tham gia tố tụng phải thực hiện nghiêm 5K và các yêu cầu phòng chống dịch trong suốt thời gian làm việc tại Tòa án; khuyến cáo công chức hạn chế tiếp xúc xã hội; hạn chế tụ tập đông người; hạn chế việc di chuyển, đi lại nhất là từ các tỉnh, thành phố có dịch đến các địa phương khác; yêu cầu người đến Tòa án phải tự giác khai báo thông tin về lịch sử tiếp xúc với người dương tính và lịch sử di chuyển, đi lại đến các nơi có dịch.

Các Tòa án tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiệm túc Chỉ thị số số 01/2021/CT-CA ngày 10/3/2021 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về tổ chức thực hiện bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp.

Các Tòa án thường xuyên cập nhật và kịp thời báo cáo danh sách công chức, người lao động thuộc quyền quản lý có tiếp xúc với bệnh nhân COVID-19 hoặc đi về từ địa phương có các ca lây nhiễm trong cộng đồng, hoặc có yếu tố dịch tế (có liên quan hoặc tiếp xúc với F1, F2, F3...) thực hiện làm việc tại nhà theo sự phân công của lãnh đạo cơ quan, đơn vị.

Khi Tòa án, đơn vị phát hiện có trường hợp công chức, người lao động hoặc đương sự, người có liên quan đến Tòa án làm việc, giao dịch dương tính với SARS-CoV-2, Chánh án Tòa án, Thủ trưởng đơn vị phải thông báo ngay cho cơ sở y tế hoặc đường dây nóng của Bộ Y tế, chính quyền địa phương và Tòa án nhân dân tối cao để được tư vấn, hướng dẫn công tác phòng, chống dịch.

Học viện Tòa án đảm bảo phòng, chống COVID-19 đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao dộng, học viên, sinh viên; chủ động kế hoạch, phương án giảng dạy, đảm bảo nội dung, chương trình học.

Chánh án Tòa án nhân dân các cấp, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao chịu trách nhiệm trước Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về việc thực hiện các quy định, yêu cầu về phòng, chống dịch bệnh tại cơ quan, đơn vị mình, trường hợp không thực hiện hoặc thực hiện không nghiêm túc thì người đứng đầu cấp ủy và đơn vị phải bị xem xét, xử lý trách nhiệm theo quy định./.

(TTXVN/ Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục