Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc của đoàn đại biểu thanh niên Bắc Kinh (Trung Quốc) tại Việt Nam từ ngày 8-13/1, Thành Đoàn Hà Nội và Thành Đoàn Bắc Kinh đã ký “Thỏa thuận tăng cường hợp tác giai đoạn 2011-2013."

Theo thỏa thuận, hai bên thống nhất tổ chức hoạt động giao lưu văn hóa định kỳ, hàng năm luân phiên tổ chức hoạt động “Gặp gỡ hữu nghị Thanh thiếu niên Hà Nội-Bắc Kinh” dưới các hình thức giao lưu, liên hoan, làm công tác tình nguyện, văn nghệ thể dục thể thao… nhằm nâng cao nhận thức, kỹ năng và tăng cường tình hữu nghị giữa thanh thiếu niên Thủ đô hai nước.

Hai bên sẽ tăng cường công tác đào tạo và giao lưu cán bộ Đoàn; cùng nhau triển khai công tác nghiên cứu chuyên đề liên quan đến thanh niên và Đoàn thanh niên; thiết lập cơ chế hợp tác hiệu quả lâu dài.

Bên cạnh đó, tổ chức Đoàn của hai thành phố cùng xây dựng cơ chế liên hệ công tác, đảm bảo cho các hoạt động giao lưu song phương diễn ra một cách thiết thực, hiệu quả trong thời gian dài.

Chính thức thiết lập quan hệ hợp tác hữu nghị từ năm 1995, những năm qua, tổ chức Đoàn của hai thành phố Hà Nội và Bắc Kinh luôn duy trì tốt các hoạt động giao lưu hữu nghị.

Năm 2009, hai bên đã ký kết “Bản ghi nhớ hợp tác giữa Thành Đoàn Hà Nội và Thành Đoàn Bắc Kinh giai đoạn 2009-2012,” góp phần tăng cường và làm phong phú thêm các nội dung hợp tác hữu nghị giữa hai tổ chức Đoàn, thúc đẩy sự giao lưu, hợp tác trên nhiều cấp độ giữa thanh thiếu niên hai Thủ đô.

Trong chương trình làm việc, đoàn đại biểu Thành Đoàn Bắc Kinh đã tới tiếp kiến Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Ngô Thị Doãn Thanh, và báo cáo về những hoạt động của đoàn trong thời gian thăm và làm việc tại Hà Nội và Đà Nẵng./.