Chiều 31/1, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức diễn đàn "Tuổi trẻ Việt Nam sắt son niềm tin với Đảng" nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2020).

Diễn đàn có sự tham gia của nhiều chuyên gia, nhà nghiên cứu, nhà khoa học đầu ngành về lịch sử Đảng và xây dựng Đảng; các đảng viên trẻ, cán bộ đoàn, đoàn viên, sinh viên, thanh niên tiêu biểu, có thành tích xuất sắc trong các lĩnh vực...

Diễn đàn là dịp để tuổi trẻ ôn lại truyền thống vẻ vang, chặng đường lịch sử của Đảng từ ngày thành lập đến khi Đảng lãnh đạo giành mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam; Đảng lãnh đạo xây dựng đất nước và hội nhập quốc tế.

Đây cũng là cơ hội để tuổi trẻ cả nước cùng chia sẻ những mô hình hay, cách làm sáng tạo của tuổi trẻ, của các cấp bộ Đoàn trong tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng; cụ thể hóa các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng trong tham gia phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

[Thành phố Hồ Chí Minh: Trao huy hiệu Đảng cho 2.611 đảng viên]

Tại diễn đàn, các đại biểu đã thảo luận tập trung vào các nhóm nội dung: khẳng định vai trò lịch sử to lớn, vĩ đại của Đảng Cộng sản Việt Nam trong tiến trình phát triển của lịch sử dân tộc; Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là đội quân xung kích cách mạng, là trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên, là đội dự bị tin cậy của Đảng; nhận thức vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong việc tham gia xây dựng Đảng; khẳng định niềm tin của tuổi trẻ Việt Nam đối với sự lãnh đạo của Đảng...

Bên cạnh đó, các tham luận tại diễn đàn tiếp tục khẳng định sự quan tâm, chăm lo của các cấp ủy đảng với công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi và thế hệ trẻ Việt Nam; động viên thế hệ trẻ Việt Nam thể hiện hành động yêu nước, bản lĩnh, trung thành, sắt son niềm tin lý tưởng, tự hào tiến bước dưới cờ Đảng, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.

Nhiều ý kiến đã đề cập tới những vấn đề nóng hiện nay, đề xuất một số giải pháp thiết thực để tham gia bảo vệ Đảng, chống lại luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch nhằm phủ nhận vai trò lãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam

Theo Trung tá, tiến sỹ Hà Sơn Thái (Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng), hiện nay, các thế lực thù địch dùng mọi chiêu thức xuyên tạc, chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng nhằm thực hiện mục tiêu đen tối là làm Đảng mất phương hướng chính trị, phân rã về tư tưởng và tổ chức, không còn là đội tiền phong của giai cấp công nhân; không còn là đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam.

Do đó, không thể không bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trước kẻ thù tư tưởng của chủ nghĩa Marx-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đó là tư tưởng tư sản, tiểu tư sản của các học giả tư sản, của chủ nghĩa dân túy, chủ nghĩa cơ hội.

Phó Bí thư Thành đoàn Đông Hà (tỉnh Quảng Trị) Cao Thị Hải Vân đề nghị để cán bộ, đoàn viên, thanh niên tham gia tích cực hơn vào việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, có đầy đủ kiến thức, kỹ năng đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới, tổ chức Đoàn cần đổi mới nội dung, phương thức giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh thiếu nhi trên không gian mạng bằng các hoạt động đồng bộ như xây dựng các ấn phẩm, tài liệu, bài giảng về những kiến thức liên quan đến nền tảng tư tưởng, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Đồng thời, các cấp Đoàn cần tổ chức các chiến dịch truyền thông theo các nhóm vấn đề, đặc biệt là các vấn đề "nóng" được dư luận xã hội quan tâm; tuyên truyền các yếu tố tích cực góp phần xây dựng không gian mạng lành mạnh, phát huy hiệu quả cuộc vận động "Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp" trên tinh thần "lấy cái đẹp dẹp cái xấu".../.

(TTXVN/Vietnam+)