Ngày 28/10, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức lễ thông xe đường vận tải hàng hóa cặp cửa khẩu Chi Ma-Lộc Bình-Lạng Sơn (Việt Nam) và Ái Điểm-Ninh Minh-Quảng Tây (Trung Quốc).

Tuyến đường vận tải hàng hóa cặp cửa khẩu Chi Ma-Ái Điểm nằm trong Khu Kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn, được đầu tư xây dựng từ năm 2003 với tổng vốn đầu tư trên 6,7 tỷ đồng.

Công trình được xây dựng theo tiêu chuẩn đường nội thị, có chiều dài gần 100m; trục chính với nền đường bê tông xi măng rộng 27m (trong đó mặt đường rộng 15m, hè phố mỗi bên rộng 6m); nền đường nhánh rộng 16,5m (mặt đường rộng 7,5m; hè phố mỗi bên rộng 4,5m) kèm theo là công trình thoát nước, cây xanh…

Đây là công trình có ý nghĩa quan trọng, nhằm đáp ứng nhu cầu vận tải hàng hóa qua lại cặp cửa khẩu Chi Ma (Việt Nam) - Ái Điểm (Trung Quốc).

Khi công trình tuyến đường vận tài hàng hóa cặp cửa khẩu Chi Ma-Ái Điểm đưa vào vận hành khai thác; hàng hóa xuất khẩu của Trung Quốc sẽ được vận chuyển bằng xe cơ giới đường bộ qua biên giới và được giao nhận tại bãi tập kết hàng hóa cửa khẩu Chi Ma; hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam được vận chuyển bằng xe cơ giới đường bộ qua biên giới và giao, nhận tại bãi tập kết cửa khẩu Ái Điểm.

Hai bên cam kết sẽ cùng thực hiện thường xuyên bảo vệ duy tu bảo dưỡng công trình được bền lâu phục vụ giao thương qua lại cặp cửa khẩu ngày càng tăng mạnh tạo điều kiện cho hai địa phương hai nước cùng phát triển về kinh tế-xã hội./.

Thái Thuần (TTXVN/Vietnam+)