Thu ngan sach Nha nuoc quy 1 dat tren 30% du toan cua ca nam hinh anh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: PV/Vietnam+)

Bộ Tài chính ngày 29/3 công bố báo cáo cho biết tổng thu ngân sách Nhà nước trong quý 1 đã đạt 403.700 tỷ đồng, bằng 30,1% dự toán, tăng 0,3% so cùng kỳ năm 2020.

Trong số đó, thu nội địa đạt 30% dự toán, tăng 1,2% so với cùng kỳ năm 2020 và thu từ dầu thô đạt 34,6% dự toán, giảm gần 50% cùng kỳ. Bên cạnh đó, cân đối từ hoạt động xuất-nhập khẩu cũng đạt 30,8% dự toán và tăng 9,7%.

Có 8/12 khoản thu và nhóm khoản thu đạt tiến độ tích cực (trên 25% dự toán), như thu từ khu vực doanh nghiệp Nhà nước đạt 28,2% dự toán, (tăng 5%), thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 33,5% dự toán (tăng 8%),  thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh đạt 35,2% dự toán (tăng 22,4%) và các khoản thu về nhà, đất đạt 32,3% dự toán (tăng 8,3% so với cùng kỳ năm 2020...)

Về khu vực, có 57/63 địa phương thu nội địa đạt tiến độ dự toán (trên 25%), trong đó 42 địa phương thu đạt trên 28% dự toán và 40 địa phương thu cao hơn so cùng kỳ.

Theo Bộ Tài chính, kết quả này cho thấy đà phục hồi khả quan và khá đồng đều của nền kinh tế cũng như hiệu quả của các chính sách đã thực hiện trong phòng, chống dịch và hỗ trợ doanh nghiệp, người dân ứng phó với đại dịch COVID-19.

Điều này được minh chứng với tổng kim ngạch xuất-nhập khẩu hàng hóa quý 1 ước đạt 151,35 tỷ USD, tăng 23% so với cùng kỳ năm 2020. Trong số đó, kim ngạch nhập khẩu một số mặt hàng tăng mạnh, như điện thoại các loại và linh kiện tăng 48,1%; chất dẻo nguyên liệu tăng 39,3%; máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng tăng 28,8%.... và tác động làm tiến độ thu ngân sách của khu vực này đạt khá.

Bên cạnh đó, tổng chi ngân sách Nhà nước trong quý đầu năm đạt 341.900 tỷ đồng và bằng 20,3% dự toán, tăng 0,2% so với cùng kỳ năm 2020. Trong số đó, chi đầu tư phát triển đạt gần 60.800 tỷ đồng, bằng 12,7% dự toán, chi trả nợ lãi đạt 31.000 tỷ đồng, bằng 28,2% dự toán, chi thường xuyên đạt 249.900 tỷ đồng, bằng 24,1% dự toán.

Theo Bộ Tài chính đánh giá, chi ngân sách trong quý 1 được thực hiện theo dự toán và đáp ứng các nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý Nhà nước và thanh toán các khoản nợ đến hạn, đảm bảo các nhiệm vụ chi an sinh xã hội. Bên cạnh đó, cân đối ngân sách trung ương và các cấp địa phương được đảm bảo, giá trị trái phiếu Chính phủ phát hành trong quý đạt 35.600 tỷ đồng./.

Hạnh Nguyễn (Vietnam+)