Thủ tướng kỷ luật lãnh đạo và nguyên lãnh đạo UBND tỉnh Thái Nguyên

Thủ tướng Chính phủ quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách với ông Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên; kỷ luật cảnh cáo với 4 nguyên lãnh đạo UBND tỉnh Thái Nguyên.

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành các quyết định kỷ luật: Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên Lê Quang Tiến và 4 nguyên lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên.

Cụ thể, theo Quyết định Thủ tướng Chính phủ quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên do đã có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác và Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật về đảng.

Thời gian thi hành kỷ luật tính từ ngày công bố Quyết định số 868-QĐ/UBKTTW 23/12/2022 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về thi hành kỷ luật Đảng.

[Thi hành kỷ luật hai lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp]

Theo Quyết định, Thủ tướng Chính phủ cũng quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Dương Ngọc Long, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2011-2016 do đã có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác và Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật về đảng.

Thời gian thi hành kỷ luật tính từ ngày công bố Quyết định số 874-QĐ/UBKTTW 23/12/2022 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về thi hành kỷ luật Đảng.

Theo Quyết định, Thủ tướng Chính phủ quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Cảnh cáo đối với ông Vũ Hồng Bắc, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2016-2021 do đã có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác và Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật về đảng.

Thời gian thi hành kỷ luật tính từ ngày công bố Quyết định số 875-QĐ/UBKTTW 23/12/2022 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về thi hành kỷ luật Đảng.

Ngoài ra, Thủ tướng Chính phủ cũng quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Cảnh cáo đối với ông Nhữ Văn Tâm, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2011-2016, 2016-2021; ông Đoàn Văn Tuấn, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2016-2021, do đã có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác và Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật về đảng.

Thời gian thi hành kỷ luật tính từ ngày 23/12/2022 theo Quyết định của Ủy ban Kiểm tra Trung ương./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục