Thu tuong phe chuan Pho Chu tich UBND tinh Bac Ninh va Ha Nam hinh anh 1Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh chúc mừng hai đồng chí Vương Quốc Tuấn và Đào Quang Khải vừa được bầu làm Phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. (Ảnh: Thanh Thương/TTXVN)

Thủ tướng Chính phủ vừa phê chuẩn kết quả bầu bổ sung, miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh và phê chuẩn bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Nam nhiệm kỳ 2016-2021.

Cụ thể, tại Quyết định 1098/QĐ-TTg, Quyết định 1099/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Đào Quang Khải, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, tỉnh Bắc Ninh và ông Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Bắc Ninh.

[Phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh]

Đồng thời, tại Quyết định 1095/QĐ-TTg, Quyết định 1097/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Tiến Nhường và ông Nguyễn Văn Phong, để nghỉ hưu theo chế độ.

Tại Quyết định 1096/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Nam nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Trần Xuân Dưỡng, Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Nam./.

PV (Vietnam+)