Thư viện Hà Nội trưng bày sách, báo kỷ niệm Ngày Giải phóng Thủ đô

Trưng bày các sách, báo kỷ niệm nằm trong nhiều hoạt động văn hóa thể thao của Hà Nội nhằm kỷ niệm 68 năm Ngày Giải phóng Thủ đô.
Minh Sơn (Vietnam+)