Thừa Thiên-Huế tăng trưởng toàn diện sau 45 năm ngày giải phóng

45 năm qua, Thừa Thiên-Huế đã đạt nhiều thành tựu có ý nghĩa quan trọng trên tất cả các lĩnh vực, nền kinh tế tăng trưởng nhanh và bền vững, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên.
(TTXVN/Vietnam+)