Thua Thien-Hue tiep tuc phan bo boi thuong su co moi truong bien hinh anh 1 Người dân xã Lộc Điền nhận tiền bồi thường. (Ảnh: Tường Vi/TTXVN)

Ngày 9/6, các địa phương trong tỉnh Thừa Thiên-Huế tiếp tục triển khai bồi thường thiệt hại cho người dân bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường biển theo quyết định số 1225/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân tỉnh.

Thừa Thiên-Huế tiếp tục phân bổ hơn 270,5 tỷ đồng bồi thường thiệt hại (đợt 4) cho đối tượng bị thiệt hại bởi sự cố môi trường biển quy định tại Quyết định số 1880/QĐ-TTg ngày 29/9/2016 và Quyết định số 309/QĐ-TTg ngày 9/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

Các đối tượng được đền bù thiệt hại đợt này bao gồm các chủ cơ sở thu mua tạm trữ có kho lạnh, kho cấp đông tại các xã, phường, thị trấn ven biển quy định tại điểm a khoản 7 Điều 1 Quyết định số 1880/QĐ-TTg.

Huyện Phong Điền có các đối tượng bị thiệt hại được bồi thường là 33,161 tỷ đồng; huyện Quảng Điền là 55,621 tỷ đồng; thị xã Hương Trà là 14,950 tỷ đồng; huyện Phú Vang là 101,803 tỷ đồng; huyện Phú Lộc là 64,969 tỷ đồng. Trên cơ sở này, các địa phương nói trên căn cứ kết quả phê duyệt và kinh phí tỉnh được cấp, tổ chức chi trả kinh phí bồi thường thiệt hại cho các đối tượng kịp thời, theo đúng quy định.

Như vậy, tổng số kinh phí bồi thường thiệt hại của các địa phương trong tỉnh đã được phê duyệt đến nay là 680,76 tỷ đồng cho 20.018 đối tượng.

[Người dân Hà Tĩnh, Thừa Thiên-Huế một năm sau sự cố Formosa]

Sau khi nhận tiền bồi thường sự cố môi trường, hầu hết ngư dân sử dụng tiền đền bù đúng mục đích, đầu tư nâng cấp, mua sắm ngư lưới cụ để đánh bắt trên biển có hiệu quả, ổn định đời sống, phát triển sản xuất đúng hướng. Trong quá trình thực hiện, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên-Huế yếu cầu các địa phương quản lý, sử dụng kinh phí đúng mục đích, theo quy định hiện hành; có trách nhiệm phê duyệt, chi trả đúng đối tượng, đúng định mức, tránh sai sót không thu hồi được kinh phí.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên-Huế Nguyễn Văn Phương, để việc chi trả đúng đối tượng, các địa phương vùng bị ảnh hưởng trong tỉnh đã tiến hành áp giá định mức, tổng hợp và niêm yết công khai giá trị bồi thường cho người dân bị thiệt hại.

Hiện các ngành, địa phương tiếp tục tổ chức tốt việc chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ thiệt hại do sự cố môi trường biển cho người dân đảm bảo chính xác, không để xảy ra tiêu cực; tiếp tục rà soát, thống kê, tổng hợp các đối tượng và khối lượng thiệt hại do ảnh hưởng sự cố môi trường biển theo Quyết định 1880/QĐ-TTg và Quyết định 309/QĐ-TTg để công tác bồi thường thiệt hại chính xác, giúp ngư dân khôi phục sản xuất./.
Quốc Việt (TTXVN/Vietnam+)