Thường trực Ban Bí thư làm việc với Đảng ủy Khối Doanh nghiệp TW

Thường trực Ban Bí thư nêu rõ Đảng bộ Khối cần tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, vừa đảm bảo nguyên tắc chung vừa đáp ứng đặc điểm các đơn vị trong Đảng bộ Khối.
Thường trực Ban Bí thư làm việc với Đảng ủy Khối Doanh nghiệp TW ảnh 1Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng phát biểu chỉ đạo buổi làm việc. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Chiều 9/12, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng làm việc với Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương về kết quả công tác của Đảng bộ Khối từ sau Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ III (nhiệm kỳ 2020-2025) đến nay.

Nhận thức đúng vai trò, tầm quan trọng của các doanh nghiệp nhà nước

Phát biểu chỉ đạo, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng biểu dương những kết quả Đảng ủy Khối đạt được trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhất là sau Đại hội XIII của Đảng và Đại hội Đảng bộ Khối lần II; đồng thời, khẳng định Đảng bộ Khối doanh nghiệp Trung ương có vị trí, vai trò quan trọng và có đặc điểm, nhiệm vụ rất đặc biệt.

Đây là Đảng bộ lớn, có nhiều tổ chức Đảng trực thuộc, đông đảng viên, môi trường hoạt động trải rộng trong khắp cả nước, có ở nước ngoài.

[Nâng cao chất lượng cán bộ quản lý DN nhà nước trong tình hình mới]

Đảng ủy Khối là mô hình tổ chức đảng ở nơi có đặc điểm riêng theo Quy định số 24-QĐ/TW, ngày 30/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng, không có chính quyền cùng cấp, quyết định công tác cán bộ cấp ủy nhưng không quyết định chỉ tiêu, kế hoạch, công tác tái cơ cấu, chiến lược đầu tư phát triển, sản xuất, kinh doanh hằng năm và chỉ phối hợp về công tác cán bộ lãnh đạo, quản lý của các doanh nghiệp trong khối.

Về một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, Thường trực Ban Bí thư nêu rõ Đảng bộ Khối cần tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng ủy Khối cũng như của các đảng bộ trực thuộc, vừa đảm bảo nguyên tắc chung vừa đáp ứng đặc điểm các đơn vị trong Đảng bộ Khối cũng như tình hình khó khăn trong giai đoạn hiện nay.

Thường trực Ban Bí thư yêu cầu Đảng bộ Khối đẩy mạnh và thực hiện đồng bộ công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, trong đó, công tác chính trị tư tưởng thường xuyên được quán triệt, học tập, xây dựng chương trình nghị quyết.

“Nhiệm vụ quan trọng nhất là làm sao để đội ngũ cán bộ, đảng viên, người lao động của các doanh nghiệp trong khối nhận thức đúng tình hình vai trò, vị trí, tầm quan trọng của các doanh nghiệp trong Đảng ủy Khối, nhận thức rõ sứ mệnh của mình đối với phát triển kinh tế-xã hội trên các lĩnh vực,” Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh.

Đề nghị Đảng bộ Khối coi trọng công tác tổ chức cán bộ đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị của giai đoạn hiện nay, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng nhấn mạnh: “Trong quá trình tổ chức bộ máy, tổ chức cán bộ phải rất linh hoạt để lựa chọn cán bộ có trình độ.”

Thường trực Ban Bí thư làm việc với Đảng ủy Khối Doanh nghiệp TW ảnh 2Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Tập trung lãnh đạo tốt việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của các doanh nghiệp trong Đảng bộ Khối, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng nhấn mạnh vai trò tiên phong của Đảng bộ Khối trong thực hiện nghị quyết trên tất cả các lĩnh vực.

Trong quá trình thực hiện, những vướng mắc phải được tập hợp để báo cáo với phương châm “không nóng vội nhưng không được bỏ qua, không được làm chậm, ảnh hưởng đến sự phát triển.”

Thường trực Ban Bí thư yêu cầu Đảng bộ Khối chủ trì, cùng với Ban Kinh tế Trung ương sớm báo cáo Thường trực Ban Bí thư về những khó khăn, vướng mắc mà có thể xử lý ngay.

Tạo sự thống nhất trong Đảng bộ, đồng thuận trong doanh nghiệp

Báo cáo kết quả công tác của Đảng bộ Khối từ sau Đại hội lần thứ III đến nay, Bí thư Đảng ủy Khối Nguyễn Long Hải cho biết Đảng ủy Khối và các cấp ủy đảng trong toàn Đảng bộ Khối đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, kịp thời xây dựng và ban hành các nghị quyết, chương trình công tác.

Đặc biệt, trong bối cảnh nhiều khó khăn và thách thức, đặc biệt tác động của dịch COVID-19, các cấp ủy trong Đảng bộ Khối đã lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị vừa phòng, chống dịch hiệu quả vừa thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh.

Nhấn mạnh các mặt công tác xây dựng Đảng được triển khai nghiêm túc, nền nếp, đúng quy định, Bí thư Đảng ủy Khối nêu rõ, công tác chính trị, tư tưởng được tăng cường, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tạo sự thống nhất trong đảng bộ, đồng thuận trong doanh nghiệp.

Việc học tập, quán triệt các nghị quyết, kết luận của Trung ương được thực hiện nghiêm túc, có nhiều đổi mới.

Đảng bộ Khối chủ động thực hiện sơ kết, tổng kết các nghị quyết, quy định của Trung ương; rà soát, sửa đổi, bổ sung ban hành và tổ chức thực hiện văn bản, quy chế, quy định về công tác xây dựng Đảng theo quy định, hướng dẫn mới của Trung ương.

Công tác cán bộ được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định. Công tác đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới được coi trọng, gắn với chức danh, quy hoạch và bố trí, sắp xếp cán bộ.

Công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy và Ủy ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ Khối được triển khai thực hiện thường xuyên.

Các cuộc kiểm tra, giám sát cơ bản thực hiện đúng quy trình, quy định, góp phần giữ vững và tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong Đảng...

Công tác dân vận của Đảng tiếp tục được quan tâm, hướng đến chăm lo cán bộ, công nhân viên, người lao động trong doanh nghiệp; tập trung giải quyết kịp thời, hiệu quả nguyện vọng chính đáng của cán bộ, đảng viên và người lao động. Lãnh đạo các tổ chức đoàn thể chính trị-xã hội trong doanh nghiệp phát huy vai trò trong giám sát và phản biện, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng doanh nghiệp, đơn vị.

Các cấp ủy Đảng trong Đảng bộ Khối đã lãnh đạo, chỉ đạo tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh và thực hiện cơ cấu lại doanh nghiệp thích ứng tốt với trạng thái bình thường. Theo đó, các chỉ tiêu kinh doanh toàn Khối tiếp tục tăng trưởng cao, vốn sở hữu nhà nước được bảo toàn và phát triển.

Thực hiện nghiêm túc các nghĩa vụ với nhà nước, đóng góp quan trọng vào ngân sách quốc gia; tham gia điều tiết vĩ mô nền kinh tế; góp phần đảm bảo quốc phòng, an ninh.

Thực hiện tốt hoạt động an sinh xã hội, đặc biệt là chủ động, đi đầu đồng hành chia sẻ khó khăn, triển khai nhiều giải pháp khắc phục ảnh hưởng của dịch COVID-19; đảm bảo việc làm, duy trì, nâng cao thu nhập, bảo đảm chế độ, chính sách cho người lao động./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục