Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị

Chiều 1/12, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị sang thăm Việt Nam.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
ttxvn-nguyen-phu-trong-vuong-nghi-6-3045.jpg
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
ttxvn-nguyen-phu-trong-vuong-nghi-5-5227.jpg
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
ttxvn-nguyen-phu-trong-vuong-nghi-4-2952.jpg
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
ttxvn-nguyen-phu-trong-vuong-nghi-2-6358.jpg
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
ttxvn-nguyen-phu-trong-vuong-nghi-3-3314.jpg
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị cùng các đại biểu chụp ảnh chung. (Ảnh: Trí Dũng /TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục