Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh - người khởi xướng công cuộc đổi mới

Đồng chí Nguyễn Văn Linh, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam khóa VI (1986-1991), là người khởi xướng công cuộc đổi mới nền kinh tế Việt Nam từ giữa thập kỷ 80.
(TTXVN/Vietnam+)