Tổng thống Myanmar U Win Myint. (Nguồn: EPA)

Nhân dịp kỷ niệm 51 năm thành lập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) (8/8/1967-8/8/2018), Tổng thống Myanmar U Win Myint ngày 8/8 kêu gọi nhân dân Myanmar nỗ lực hơn nữa thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội và tích cực tham gia quá trình xây dựng Cộng đồng ASEAN, qua đó đóng góp cho hòa bình, ổn định và thịnh vượng của khu vực và thế giới.

Tổng thống U Win Myint khẳng định Myanmar là thành viên có trách nhiệm của ASEAN, đã hợp tác đầy đủ với các quốc gia thành viên khác trong việc thực hiện Kế hoach tổng thể xây dựng Cộng đồng ASEAN, hội nhập khu vực và xây dựng cộng đồng.

Nhằm tăng cường hiện thực hóa một cộng đồng ASEAN bao trùm, đoàn kết, tự cường và sáng tạo, Tổng thống Myanmar nêu rõ ASEAN đang cùng nhau phối hợp để nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân thông qua các hoạt động hợp tác đa dạng về giáo dục, y tế, phát triển nguồn nhân lực, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai và quản lý bền vững tài nguyên.

[Lễ kỷ niệm 51 năm ngày Ngày thành lập ASEAN tại Nam Phi]

Các quốc gia thành viên ASEAN cũng ưu tiên thúc đẩy hợp tác văn hóa và giao lưu nhân dân nhằm nâng cao ý thức về bản sắc của cả khối.

Bên cạnh việc đạt được nhiều thành tựu rõ rệt trong xây dựng cộng đồng trong thời gian qua, theo Tổng thống U Win Myint, ASEAN ngày nay đang phải đối mặt với nhiều thách thức mới, truyền thống và phi truyền thống.

Để giải quyết các vấn đề cùng được quan tâm như tội pham xuyên quốc gia, khủng bố, an ninh mạng, biến đổi khí hậu, suy thoái môi trường, an ninh lương thực và năng lượng,

Tổng thống Myanmar nhận định ASEAN đã thể hiện được sức mạnh tập thể và tính tự cường, đây là các yếu tố nòng cốt, và đoàn kết hơn trong việc đối phó với các thách thức trên.

Năm 2018 được xác định là năm xây dựng một "ASEAN tự cường và sáng tạo" nhằm tăng cường các nỗ lực đối phó với các thách thức trong tương lai./.