Báo cáo từ Tổng cục Hải quan cho biết trong tháng Tư, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam đạt 40 tỷ USD, giảm 13,4% so với tháng Ba; trong đó tổng trị giá xuất khẩu đạt 19,7 tỷ USD, giảm 18,4%. Bên cạnh đó, tổng trị giá nhập khẩu là 20,4 tỷ USD, giảm 7,9%.

Như vậy, trị giá xuất khẩu của cả nước đã giảm 3,5% và nhập khẩu giảm 2,4% so với cùng kỳ năm 2019. Với diến biến trên, cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam trong tháng Tư đã thâm hụt 700 triệu USD.

[Kinh tế Singapore năm 2020 sẽ rơi vào suy thoái do dịch COVID-19]

Tuy nhiên, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa tính chung 4 tháng là 162,8 tỷ USD và tăng 3,4% so với cùng kỳ năm 2019. Theo đó, cán cân thương mại hàng hóa từ đầu năm đến nay vẫn thặng dư 3 tỷ USD.

Cụ thể, lượng dầu thô xuất khẩu trong tháng đạt 500.000 tấn, tăng 26,5%, song về trị giá là 154 triệu USD và giảm 14,2% so với tháng Ba. Tính chung cả bốn tháng, lượng dầu thô xuất khẩu đạt 1,7 triệu tấn, trị giá 734 triệu USD, tăng lần lượt 25,6% về lượng và 4,6% về trị giá so với cùng kỳ năm 2019.

Bên cạnh đó, khối lượng quặng các loại xuất khẩu trong tháng này đạt 80.000 tấn, giảm 65,1% và trị giá là 8 triệu USD, giảm 51,8% so với tháng trước. Tính chung bốn tháng, lượng quặng xuất khẩu đạt 760.000 tấn, trị giá là 53 triệu USD, giảm 23% về lượng và giảm 29,9% về trị giá so với cùng kỳ.

Về nhập khẩu, xăng dầu các loại nhập trong tháng đạt 1 triệu tấn, trị giá 145 triệu USD, tương ứng tăng 105,1% và giảm 27,6% so với tháng trước. Như vậy, lượng xăng dầu nhập khẩu trong 4 tháng đạt 2,8 triệu tấn với trị giá là 1,1 tỷ USD, giảm tương ứng 7,3% và 40,5% so với cùng kỳ./.

Hạnh Nguyễn (Vietnam+)