Chủ đề

Bầu cử giữa kỳ Mỹ

Cuộc bầu cử giữa kỳ tại Mỹ là phép thử mức tín nhiệm đối với chính quyền của Tổng thống Donald Trump sau 2 năm từ ngày đắc cử.