Chủ đề

Khủng hoảng Evergrande

Tập đoàn bất động sản, Khủng hoảng nợ, Evergrande bên bờ sụp đổ, Ông trùm địa ốc Trung Quốc