Chủ đề

Xung đột ở Nagorny-Karabakh

Cuộc xung đột ở Nagorny-Karabakh giữa các lực lượng của Azerbaijan và Armenia đẩy khu vực Kavkaz tới bờ vực của một cuộc chiến.