Theo Trung tâm Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, trong năm 2011, trung tâm sẽ dành 30 tỷ đồng cho thanh niên vay vốn để làm kinh tế.

Quỹ hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp sẽ tạo điều kiện cho các tập thể, cá nhân vay vốn với điều kiện: có nguyện vọng làm kinh tế; có ý tưởng kinh doanh nhưng thiếu vốn và thiếu đơn vị tài trợ nguồn vốn; đang sinh sống tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngoài ra, bằng nhiều nguồn khác nhau, trong năm 2010, Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã tạo điều kiện cho hơn 8.000 thanh niên được vay, với tổng số vốn là hơn 272 tỷ đồng đồng thời, để tạo cơ hội việc làm cho thanh niên, các cấp Đoàn ở Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức 97 ngày hội việc làm thu hút 53.095 lượt thanh niên tham gia, trong đó có 1 “Sàn giao dịch việc làm” cấp thành phố, 11 sàn giao dịch việc làm cấp quận-huyện, 18 ngày hội việc làm cấp trường, tư vấn nghề cho 74.690 thanh niên, tạo việc làm cho 32.806 thanh niên.

Trung tâm Hướng nghiệp, Dạy nghề và Giới thiệu việc làm Thanh niên đã giới thiệu hơn 13.000 lao động trong đó có 40% có việc làm ổn định, 60% có việc làm thời vụ hoặc chưa ổn định; Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên đã giới thiệu 12.847 đầu việc, 10.982 sinh viên có việc làm thời vụ./.