TP.HCM chuan bi cac dieu kien can thiet de thuc day lao dong san xuat hinh anh 1Quang cảnh chương trình tư vấn trực tuyến Chính sách hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)

Ngày 10/5, Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình tư vấn trực tuyến "Chính sách hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.”

Chương trình nhằm giới thiệu và giải đáp những thắc mắc, để doanh nghiệp, người lao động và người dân hiểu rõ về các chính sách hỗ trợ của Chính phủ và Thành phố Hồ Chí Minh; về quyền, nghĩa vụ hợp pháp và điều kiện, thủ tục để nhận hỗ trợ này.

Theo ông Nguyễn Bảo Cường, Trưởng Phòng Lao động tiền lương Bảo hiểm xã hội, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Thành phố, Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 với gói hỗ trợ an sinh xã hội khoảng 62.000 tỷ đồng.

[Tiếp tục hỗ trợ các đối tượng gặp khó khăn do đại dịch COVID-19]

Nghị quyết 02/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố về công tác phòng, chống dịch COVID-19 và cho chủ trương về một số chế độ để phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Hỗ trợ người lao động bị tác động bởi dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố đều hướng đến các giải pháp khắc phục những ảnh hưởng do dịch COVID-19 gây ra trong hoạt động của các doanh nghiệp và đời sống việc làm của công nhân người lao động.

Cụ thể, Nghị quyết 42 của Chính phủ tập trung hỗ trợ người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động phải thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ 1 tháng trở lên do các doanh nghiệp gặp khó khăn bởi đại dịch COVID-19, không có doanh thu hoặc không có nguồn tài chính để trả lương.

Mức hỗ trợ 1,8 triệu đồng/người/tháng và thời gian hỗ trợ theo thời gian thực tế tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không lương, theo hàng tháng tùy theo tình hình thực tế của diễn biến dịch (tính từ ngày 1/4) và không quá 3 tháng...

TP.HCM chuan bi cac dieu kien can thiet de thuc day lao dong san xuat hinh anh 2Cán bộ Phường 1, Quận 3 chi trả hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)

Từ chương trình tư vấn trực tuyến, nhiều người lao động cũng hỏi các trường hợp bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp; người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm; các trường hợp hộ kinh doanh (có doanh thu khai thuế dưới 100 triệu đồng/năm) cá thể tạm ngừng kinh doanh từ ngày 1/4...

Về vấn đề này, ông Cường cho rằng các trường hợp nêu trên đều được hỗ trợ 1 triệu đồng/người hoặc hộ/tháng và cũng tùy theo tình hình thực tế của diễn biến dịch nhưng tối đa không quá 3 tháng (từ tháng 4-6).

Riêng người sử dụng lao động có khó khăn về tài chính và đã trả trước tối thiểu 50% lương ngừng việc cho người lao động (theo Khoản 3 Điều 98 của Bộ luật Lao động) trong khoảng thời gian từ tháng 4-6 thì được vay không có tài sản đảm bảo tối đa 50% tiền lương tối thiểu vùng đối với từng người lao động theo thời gian trả lương thực tế nhưng không quá 3 tháng.

Với trường hợp này, ông Cường cho biết lãi suất được áp dụng là 0%, thời hạn vay tối đa 12 tháng tại Ngân hàng Chính sách xã hội để trả phần lương còn lại và giải ngân trực tiếp hàng tháng đến người bị ngừng việc.

Tương tự, Nghị quyết 02 của Hội đồng nhân thành phố hướng đến nhiều hoạt động phòng, chống COVID-19, trong đó có giải pháp hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do tác động bởi dịch bệnh với mức hỗ trợ là 1 triệu đồng/người/tháng.

Ông Trần Văn Triều, Giám đốc Trung tâm tư vấn Pháp luật, Liên đoàn Lao động Thành phố cho biết, đối tượng được áp dụng là người lao động bị mất việc do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 (không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định của nhà nước), bao gồm cả giáo viên, nhân viên của các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập và nhóm trẻ.

Thời gian hỗ trợ tính theo số ngày thực tế mà người lao động bị mất việc và tối đa không quá 3 tháng, từ tháng 4-6.

Để tránh việc trùng lắp trong hỗ trợ, ông Trần Văn Triều cũng giải thích thêm với các trường hợp đã nhận hỗ trợ theo Nghị quyết 02, nhưng sau đó bổ sung đủ điều kiện nhận hỗ trợ theo Nghị quyết 42 thì được chuyển sang nhận mức hỗ trợ cao hơn.

“Đủ điều kiện nào thì chi hỗ trợ theo điều kiện đó. Tuy nhiên, tất cả các trường hợp chỉ được nhận một trong hai mức hỗ trợ theo quy định,” ông Triều nhấn mạnh.

Với các chính sách hỗ trợ của Chính phủ, Thành phố Hồ Chí Minh và sự chung tay đồng lòng của các cấp ngành, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể, các cơ quan đơn vị, mạnh thường quân, nhà hảo tâm đã thực hiện rất tốt việc chăm lo hỗ trợ người nghèo, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn cùng vượt qua dịch bệnh.

Tuy nhiên, nhiều người lao động cũng đề nghị rất cần triển khai nhanh các gói hỗ trợ này, nhất là trong giai đoạn cả nước cơ bản đã đẩy lùi dịch bệnh; cần có giải pháp giảm giá điện, giá nước, nhà trọ hỗ trợ người lao động; đồng thời chuẩn bị các điều kiện cần thiết để hỗ trợ doanh nghiệp, giới thiệu việc làm cho người lao động để tái lập sản xuất, thúc đẩy phát triển kinh doanh.../.

Thanh Vũ (TTXVN/Vietnam+)