Bàn giao nhà cho người nghèo. (Ảnh minh họa: Lê Sen/TTXVN)

Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa có quyết định về việc ban hành chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo thành phố áp dụng cho giai đoạn 2016-2020.

Theo đó, các tiêu chí về thu nhập và mức độ thiếu hụt của các chiều giảm nghèo (tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản) được sử dụng để đo lường xác định chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo thành phố giai đoạn 2016-2020.

Cụ thể, hộ nghèo của Thành phố Hồ Chí Minh (có hộ khẩu trường trú và tạm trú KT3) là những hộ có một hoặc cả hai tiêu chí, gồm thu nhập bình quân từ 21 triệu đồng/người/năm trở xuống; có tổng số điểm thiếu hụt của 5 chiều nghèo từ 40 điểm trở lên.

Hộ cận nghèo (có hộ khẩu trường trú và tạm trú KT3) có hai tiêu chí gồm có thu nhập bình quân từ trên 21 triệu đồng/người/năm đến 28 triệu đồng/người/năm; có tổng số điểm thiếu hụt của 5 chiều nghèo dưới 40 điểm (từ 0 đến 35 điểm).

Theo quyết định của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, tiêu chí về mức độ thiếu hụt của các chiều nghèo (các dịch vụ xã hội cơ bản) có 5 chiều nghèo gồm giáo dục và đào tạo; y tế; việc làm và bảo hiểm xã hội; điều kiện sống; tiếp cận thông tin.

Các chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt của các chiều nghèo (11 chỉ số với tổng điểm 100) gồm: trình độ giáo dục của người lớn (10 điểm), tình trạng đi học của trẻ em (10 điểm), trình độ nghề (10 điểm), tiếp cận các dịch vụ y tế (10 điểm), bảo hiểm y tế (10 điểm), việc làm (10 điểm), bảo hiểm xã hội (10 điểm), nhà ở (10 điểm), nguồn nước sinh hoạt (10 điểm), sử dụng viễn thông (5 điểm), tài sản phục vụ tiếp cận thông tin (5 điểm). Ngưỡng thiếu hụt các chiều nghèo của hộ dân là từ 40 điểm trở lên.

Trước đó, Thành phố Hồ Chí Minh áp dụng chuẩn hộ nghèo là hộ có mức thu nhập bình quân từ 16 triệu đồng/người/năm trở xuống; hộ cận nghèo có mức thu nhập bình quân từ trên 16 triệu đồng đến 21 triệu đồng/người/năm, không phân biệt nội thành và ngoại thành.

Tính cuối năm 2015, tổng số hộ nghèo trên địa bàn thành phố còn lại 9.905 hộ, chiếm tỷ lệ 0,5% hộ dân thành phố; hộ cận nghèo là 35.117 hộ, chiếm tỷ lệ 1,79% hộ dân.

Nếu áp dụng theo chuẩn nghèo mới (được áp dụng từ 1/1/2016), số hộ nghèo của Thành phố Hồ Chí Minh có khoảng hơn 59.000 hộ.

Theo Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, chuẩn nghèo mới này là cơ sở để thực hiện các chính sách hỗ trợ giảm nghèo và an sinh xã hội, hoạch định các chính sách kinh tế-xã hội khác của Thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn 2016-2020./.