Ngày 29/5, phát biểu tại Hội nghị bàn về tình hình kinh tế xã hội của Thành phố Hồ Chí Minh, ông Lê Hoàng Quân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố nhận định trong hai tháng gần đây, tình hình kinh tế-xã hội của thành phố bước đầu đã có những chuyển biến tích cực, nhưng cũng xuất hiện những khó khăn mới, nhất là nguồn vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh và có thể xuất hiện tình trạng giảm phát, lượng hàng tồn kho lớn...

Ông yêu cầu các sở-ngành, quận-huyện triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị của Thành ủy và Kế hoạch của Ủy ban Nhân dân Thành phố về thực hiện Nghị quyết số 13/NQ-CP, tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, trong đó trọng tâm là triển khai các chính sách hỗ trợ về thuế.

Mặt khác, thành phố đẩy mạnh việc thực hiện các dự án đầu tư thuộc Chương trình kích cầu của thành phố; tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại và đầu tư, mở rộng thị trường xuất khẩu đồng thời tổ chức tốt thị trường nội địa nhằm hỗ trợ tốt nhất cho doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất và tiêu dùng hàng trong nước.

Ủy ban Nhân dân Thành phố cũng thành lập các nhóm công tác làm việc với các doanh nghiệp công nghiệp, thương mại, xây dựng… để nắm tình hình hoạt động, tìm hiểu khó khăn, kiến nghị của doanh nghiệp để giải quyết kịp thời.

Trong 5 tháng qua, tại Thành phố Hồ Chí Minh, tổng mức hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ ước đạt 215.504 tỷ đồng, tăng 21,2% so với cùng kỳ năm trước. Sau nhiều năm triển khai chương trình bình ổn thị trường trên địa bàn thành phố đã khẳng định được hiệu quả, sức lan tỏa và vai trò định hướng dẫn dắt giá cả thị trường.

Chương trình đã giúp cho các doanh nghiệp an tâm đầu tư trang thiết bị hiện đại cho quá trình sản xuất, góp phần giảm giá thành và nâng cao chất lượng sản phẩm tạo nguồn hàng chủ động, dồi dào, giá cả phù hợp, tham gia bình ổn thị trường.

Các chỉ tiêu kinh tế khác cũng có mức tăng nhẹ. So với 5 tháng đầu năm ngoái, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tăng 6,8%, nhập khẩu tăng 4,3%; chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp tăng 4,8%; giá trị sản xuất nông-lâm-ngư nghiệp tăng 6,1%; lượng khách quốc tế đến thành phố tăng 10%; chi đầu tư phát triển từ ngân sách thành phố tăng 2,1%...

Tuy nhiên, tổng thu ngân sách nhà nước lại giảm 1,6%; tổng vốn đầu tư nước ngoài (kể cả tăng vốn) giảm 58,62%…/.