Tra Vinh danh hon 271 ty dong dau tu phat trien vung dong bao dan toc hinh anh 1(Ảnh minh họa: Trần Việt/TTXVN)

Ủy ban Nhân dân tỉnh Trà Vinh đã xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh.

Theo Kế hoạch, tỉnh Trà Vinh dự kiến dành khoảng hơn 271 tỷ đồng về nhu cầu vốn tín dụng chính sách để đầu tư, hỗ trợ nâng cao đời sống và phát triển toàn diện vùng đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh từ nay đến năm 2025.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trà Vinh Lê Văn Hẳn cho biết tỉnh hiện có khoảng 31 % dân số là đồng bào dân tộc Khmer, tương đương hơn 300.000 người. Với số hộ đồng bào dân tộc Khmer hiện có, Ủy ban Nhân dân tỉnh Trà Vinh giao Ban Dân tộc tỉnh chủ trì phối hợp với các sở, ngành tỉnh và Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tiến hành rà soát về nhu cầu nguồn vốn tín dụng chính sách để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.  

[Trà Vinh: 1.465 tỷ đồng hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số nâng mức sống]

Qua rà soát, tỉnh dự kiến cần dành hơn 271 tỷ đồng vốn tín dụng chính sách để thực hiện các chương trình, dự án nâng cao đời sống và phát triển toàn diện vùng đồng bào dân tộc Khmer từ nay đến năm 2025. Tổng nguồn vốn này sẽ được tỉnh ưu tiên đầu tư tập trung vào các chương trình, dự án trọng tâm về giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho đồng bào Khmer; thực hiện các dự án hỗ trợ đồng bào Khmer phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp bền vững; hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, vùng trồng dược liệu quý, thúc đẩy khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp và thu hút đầu tư vùng đồng bào Khmer; bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp gắn với phát triển du lịch địa phương.

Theo ông Dương Huy Phong, Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội Trà Vinh, năm 2022, khi có văn bản quy phạm pháp luật của cấp có thẩm quyền về triển khai cho vay đối với đồng bào dân tộc thiểu số theo quy định, đơn vị sẽ tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh Trà Vinh chỉ đạo các sở, ban, ngành tỉnh, các tổ chức chính trị-xã hội phối hợp thực hiện tốt công tác tuyên truyền chủ trương, chính sách mới của Chính phủ đến các đối tượng thụ hưởng; tiến hành rà soát, xác định đối tượng có nhu cầu vốn tín dụng chính sách để khi được phân bổ nguồn vốn, hệ thống Ngân hàng ngân hàng Chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh thực hiện cho vay, đáp ứng kịp thời nhu cầu cho đối tượng thụ hưởng chính sách.

Việc cho vay nguồn vốn chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số được Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội Trà Vinh thực hiện đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch, đúng đối tượng thụ hưởng, đúng theo quy định và an toàn nguồn vốn./.

Phúc Sơn (TTXVN/Vietnam+)