Sau Diễn đàn trẻ em quốc gia năm 2009 và 2011, Cục Bảo vệ chăm sóc trẻ em (Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội) cho biết, trong 2 ngày 8-9/8 tới sẽ tiếp tục diễn ra Diễn đàn trẻ em quốc gia 2013 với chủ đề “Trẻ em tham gia góp ý sửa đổi Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em”.

[Trẻ em muốn bày tỏ nguyện vọng]

Diễn đàn do Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội phối hợp với Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội chủ trì.

Dự kiến, 180 em độ tuổi từ 10-16 của 29 tỉnh, thành phố: Điện Biên, Lào Cai, Hà Nội, Quảng Nam, Phú Yên, Đăk Nông, An Giang, Bạc Liêu….sẽ tham dự diễn đàn tại Hà Nội.

Tại Diễn đàn quốc gia lần này, các em sẽ tiếp tục thảo luận, khuyến nghị về sửa đổi Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em thông qua 6 chủ đề: An toàn tính mạng và vui chơi, giải trí cho trẻ em; các biện pháp phòng, chống bạo lực tinh thần, ngược đãi, sao nhãng trẻ em; các biện pháp phòng chống tình trạng tảo hôn và lao động trẻ em; trẻ em vi phạm pháp luật; các biện pháp bảo đảm quyền tham gia của trẻ em; đảm bảo quyền được tiếp cận giáo dục của trẻ em khuyết tật, trẻ em nhiễm HIV và giải pháp ngăn ngừa trẻ em bỏ học.

Đây cũng là dịp để trẻ em được cung cấp thông tin và được đánh giá về việc tiếp nhận, thực hiện của các bộ, ngành liên quan đối với các khuyến nghị, thông điệp của trẻ em thông qua các diễn đàn trước.

Sau diễn đàn, các khuyến nghị và thông điệp của trẻ em sẽ được gửi tới các cơ quan, các nhà hoạch định chính sách, Ban soạn thảo và Tổ biên tập sửa đổi Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em để nghiên cứu thực hiện các chính sách phù hợp với nguyện vọng của trẻ em.

Trong tháng 6 và tháng 7/2013, tại nhiều tỉnh, thành phố đã có hàng ngàn trẻ em được tham gia diễn đàn trẻ em các cấp. Các em đã có dịp gặp gỡ, đối thoại với lãnh đạo chính quyền, lãnh đạo các ban, ngành, tổ chức ở địa phương về các kết quả và thách thức về bảo vệ, chăm sóc trẻ em./.

Hồng Kiều (Vietnam+)