Ngày 8/1, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) đã thực hiện thành công việc chuyển đổi khai thác giai đoạn 3 Trung tâm Kiểm soát đường dài (ACC) Hà Nội - Trung tâm điều hành bay hiện đại bậc nhất tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Ông Đinh Việt Thắng, Chủ tịch Hội đồng thành viên VATM, cho biết sau khi chuyển đổi khai thác giai đoạn 3, năng lực điều hành bay của ACC Hà Nội tăng lên hơn hai lần.

Theo ông Thắng, việc chuyển đổi này nằm trong chiến lược đổi mới, hiện đại hóa công nghệ điều hành bay, áp dụng các phương thức điều hành bay mới, tiên tiến nhất để giảm tải cho kiểm soát viên không lưu, nâng cao chất lượng, năng lực cung cấp dịch vụ, bảo đảm hoạt động bay.

Trong giai đoạn 3, VATM đã thực hiện tái cơ cấu, phân định lại các khu vực trách nhiệm giữa ACC Hà Nội và ACC Hồ Chí Minh nhằm giảm tải cho ACC Hồ Chí Minh.

VATM đã xây dựng phương án, kế hoạch, đánh giá các rủi ro có thể xảy ra, xây dựng nhiều phương án ứng phó và được Cục Hàng không Việt Nam phê chuẩn trước khi đi vào thực hiện.

Chủ tịch VATM chia sẻ đây là quá trình chuẩn bị rất công phu về mặt kỹ thuật, phương thức điều hành bay mới, huấn luyện, đào tạo cho lực lượng Kiểm soát viên không lưu điều hành bay trong khu vực trách nhiệm mới.

Quá trình triển khai giai đoạn 3 của ACC Hà Nội có sự tham gia của các Công ty Quản lý bay: miền Bắc, miền Trung, miền Nam và Trung tâm Hiệp đồng Điều hành bay./.