Trien khai ke hoach cong tac HDND khu vuc mien Trung va Tay Nguyen hinh anh 1Quang cảnh Hội nghị Tổng kết công tác Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố khu vực duyên hải miền Trung và Tây Nguyên. (Ảnh: TTXVN)

Ngày 7/3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã triển khai kế hoạch công tác Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung và Tây Nguyên năm 2022.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Thượng tướng Trần Quang Phương, Phó Chủ tịch Quốc hội; Trưởng ban Công tác đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Thanh chủ trì hội nghị.

Hội nghị có sự tham gia của Thường trực Hội đồng nhân dân 18 tỉnh, thành phố khu vực duyên hải miền Trung và Tây Nguyên.

Các đại biểu đã nghe 8 tham luận, báo cáo của Thường trực Hội đồng nhân dân các địa phương, nêu bật những thành tích và những tồn tại trong hoạt động của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, thành phố trong năm 2021.

Qua đó, các đại biểu đề xuất một số nhiệm vụ, giải pháp chính của năm 2022 là tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội đồng nhân dân; tiếp tục nâng cao chất lượng kỳ họp của Hội đồng nhân dân các cấp; nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, thực hiện có hiệu quả cao các cuộc giám sát; tiếp tục nâng cao vai trò của Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và mỗi đại biểu Hội đồng nhân dân; tích cực tham gia các chương trình xây dựng pháp luật của Quốc hội, các chương trình hoạt động của Quốc hội tại địa phương...

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao kết quả công tác của Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố trong thời gian qua và nhấn mạnh Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành cần tiếp tục xây dựng, thực hiện Đề án tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng kỳ họp, chất lượng hoạt động, công tác tiếp xúc cử tri, hoạt động giám sát chất vấn, trả lời chất vấn..

Địa phương nào chưa có thì nên xây dựng để làm cơ sở triển khai thực hiện. Đồng thời các địa phương cần tăng cường sử dụng chuyên gia, cộng tác viên trong tổ chức hoạt động của Hội đồng nhân dân.

[Nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND các tỉnh miền Trung-Tây Nguyên]

Mỗi kỳ họp của Hội đồng nhân dân nên có đề án riêng về công tác truyền thông theo từng phiên họp và theo từng kỳ họp...

Trong năm 2022, Ủy ban Thường vụ Quốc hội giao Ban Công tác đại biểu chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan và Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố xây dựng Đề án “Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo và trách nhiệm giám sát, hướng dẫn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đối với hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp.”

Thường trực Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố cần tích cực đóng góp cụ thể vào dự thảo Đề án và dự thảo Nghị quyết để khi ban hành đáp ứng được yêu cầu thực tiễn, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn lưu ý.

Trien khai ke hoach cong tac HDND khu vuc mien Trung va Tay Nguyen hinh anh 2Ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội phát biểu kết luận hội nghị. (Ảnh: TTXVN)

Trưởng ban Công tác đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đã trình bày báo cáo tóm tắt về tình hình tổ chức, hoạt động của Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung trong năm qua và nhiệm vụ năm 2022.

Theo báo cáo, Hội đồng nhân dân nhiều địa phương đã phối hợp triển khai có hiệu quả các Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế chính sách đặc thù, có nhiều sáng tạo đổi mới trong tổ chức và phương thức hoạt động, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Ngoài việc tổ chức ít nhất 2 kỳ họp thường lệ, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh đã tổ chức từ 3 đến 6 kỳ họp chuyên đề; các địa phương đã ban hành từ 35 đến 190 Nghị quyết, tạo cơ sở để thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra.

Hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân tiếp tục được nâng cao, kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri đạt kết quả cao (87,6%).

Nhiệm vụ tiếp công dân, tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân kịp thời, đúng quy định, do vậy các cơ quan đã thụ lý, giải quyết đạt hơn 89%...

Bên cạnh đó, hoạt động của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, thành phố vẫn còn một số tồn tại, hạn chế. Đó là vẫn còn tình trạng Ủy ban nhân dân chậm gửi tài liệu cho các Ban của Hội đồng nhân dân trước kỳ họp, gây ảnh hưởng đến báo cáo thẩm tra của các Ban.

Hoạt động chất vấn ở một số nơi vẫn còn hình thức; tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và các đại biểu còn lúng túng về phương pháp giám sát sau chất vấn.

Việc đôn đốc, theo dõi kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị cử tri có nơi còn chậm; chưa có quy định về cơ chế phối hợp, xử lý, giải quyết các kiến nghị của cử tri giữa Trung ương và địa phương; chưa có chế tài xử lý trách nhiệm với các tổ chức, cá nhân không giải quyết kịp thời, dứt điểm./.

Quốc Dũng (TTXVN/Vietnam+)