Triển khai Nghị định về tổ chức bộ máy chính quyền đô thị tại TP.HCM

Tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh gắn với tiến trình xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh, cải cách hành chính, phục vụ tốt hơn nhân dân, doanh nghiệp...
Triển khai Nghị định về tổ chức bộ máy chính quyền đô thị tại TP.HCM ảnh 1Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Trần Xuân Tình/TTXVN)

Ngày 7/4, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Nghị định số 33/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 131/2020/QH14 ngày 16/11/2020 của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn cho biết quan điểm của tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh là bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện và đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng nhân dân Thành phố, phát huy vai trò, chức năng giám sát, phản biện của Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội, qua đó, phát huy quyền làm chủ của nhân dân.

Bảo đảm sự chỉ đạo tập trung, thống nhất trong quản lý của Ủy ban nhân dân Thành phố theo ngành, lĩnh vực gắn với địa bàn, nâng cao tính tự chủ của chính quyền Thành phố cũng như đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền, phù hợp với đô thị.

[Thường trực Chính phủ họp về chính quyền đô thị tại TP.HCM và Đà Nẵng]

Đồng thời đổi mới tổ chức hoạt động của Ủy ban nhân dân quận, phường là cơ quan hành chính nhà nước hoạt động theo chế độ thủ trưởng, hoạt động thống nhất, hiệu quả.

Mặt khác, tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh gắn với tiến trình xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh, cải cách hành chính, phục vụ tốt hơn nhân dân, doanh nghiệp, hướng tới xây dựng nền kinh tế tri thức, kinh tế số.

“Nghị định 33/2021/NĐ-CP quy định việc đảm bảo dân chủ, công khai minh bạch hoạt động của Ủy ban nhân dân quận, Ủy ban nhân dân phường. Kết luận cuộc họp liên quan đến người dân phải được đưa tin trên cổng thông tin điện tử của ủy ban nhân dân quận theo quy định của pháp luật. Đối với thành phố Thủ Đức thuộc Thành phố Hồ Chí Minh, có 3 cấp Phó ở cơ quan chuyên môn. Đây là cơ cấu phù hợp với đặc điểm, mục tiêu, sứ mệnh của thành phố Thủ Đức, qua đó, nâng cao hiệu quả hoạt động và nhằm đạt được các mục tiêu mà Thành phố Hồ Chí Minh đã đề ra,” Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn cho biết thêm.

Triển khai Nghị định về tổ chức bộ máy chính quyền đô thị tại TP.HCM ảnh 2Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Trần Xuân Tình/TTXVN)

Tại Hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong cho biết hội nghị nhằm triển khai, phổ biến kịp thời những nội dung chỉ đạo của Chính phủ cũng như lộ trình, giải pháp để thành phố thực hiện hiệu quả nhất việc tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Về một số nhiệm vụ thời gian tới, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong cho biết năm 2021 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết số 131 của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh và Nghị quyết số 1111 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và thành lập thành phố Thủ Đức thuộc Thành phố Hồ Chí Minh.

Do đó, các cơ quan, đơn vị phải đặc biệt chú trọng đến khâu tổ chức thực hiện các nhiệm vụ đã triển khai, phân công rõ người, rõ việc và thời gian hoàn thành các nhiệm vụ.

Thực hiện Chủ đề năm 2021 của Thành phố Hồ Chí Minh là năm “Thực hiện chính quyền đô thị và cải thiện môi trường đầu tư,” Thành phố đề nghị các sở, ban, ngành, quận, phường, thành phố Thủ Đức đề ra những mục tiêu cải thiện môi trường đầu tư cao hơn so với mục tiêu chung của Thành phố.

Từ đó, thành phố sẽ sớm đạt được môi trường đầu tư theo tiêu chuẩn ASEAN 4.

“Riêng thành phố Thủ Đức, trong tháng 5/2021 phải thành lập Phòng Khoa học và Công nghệ, biến khoa học công nghệ trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp nhằm tạo nền tảng công nghệ phục vụ phát triển thành phố Thủ Đức,” Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong nhấn mạnh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục