Trình diễn, giới thiệu trích đoạn lễ hội các dân tộc vùng Tây Bắc

Sáng 2/12, tại Quảng trường Hùng Vương, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, diễn ra màn trình diễn giới thiệu trích đoạn lễ hội, nghi thức sinh hoạt văn hóa truyền thống của một số dân tộc vùng Tây Bắc.
Trình diễn, giới thiệu trích đoạn lễ hội các dân tộc vùng Tây Bắc ảnh 1Trích đoạn lễ hội Xek Pang Á của dân tộc Kháng, tỉnh Sơn La. (Ảnh: Trung Kiên/TTXVN)
Trình diễn, giới thiệu trích đoạn lễ hội các dân tộc vùng Tây Bắc ảnh 2Trích đoạn nghi lễ Tra hạt làm lễ Cầu mưa của dân tộc Khơ Mú, tỉnh Điện Biên. (Ảnh: Trung Kiên/TTXVN)
Trình diễn, giới thiệu trích đoạn lễ hội các dân tộc vùng Tây Bắc ảnh 3Trích đoạn lễ hội Mừng cơm mới của dân tộc Lự, tỉnh Lai Châu. (Ảnh: Trung Kiên/TTXVN)
Trình diễn, giới thiệu trích đoạn lễ hội các dân tộc vùng Tây Bắc ảnh 4Trích đoạn nghi lễ Tra hạt làm lễ Cầu mưa của dân tộc Khơ Mú, tỉnh Điện Biên. (Ảnh: Trung Kiên/TTXVN)
Trình diễn, giới thiệu trích đoạn lễ hội các dân tộc vùng Tây Bắc ảnh 5Trích đoạn lễ hội Then Pang Mẫu của dân tộc Tày, tỉnh Lào Cai. (Ảnh: Trung Kiên/TTXVN)
Trình diễn, giới thiệu trích đoạn lễ hội các dân tộc vùng Tây Bắc ảnh 6Trích đoạn nghi lễ Tra hạt làm lễ Cầu mưa của dân tộc Khơ Mú, tỉnh Điện Biên. (Ảnh: Trung Kiên/TTXVN)
Trình diễn, giới thiệu trích đoạn lễ hội các dân tộc vùng Tây Bắc ảnh 7Trích đoạn lễ hội Mừng cơm mới của dân tộc Lự, tỉnh Lai Châu. (Ảnh: Trung Kiên/TTXVN)
Trình diễn, giới thiệu trích đoạn lễ hội các dân tộc vùng Tây Bắc ảnh 8Sáng 2/12/2022, tại Quảng trường Hùng Vương, thành phố Việt Trì (tỉnh Phú Thọ) diễn ra màn trình diễn giới thiệu trích đoạn lễ hội, nghi thức sinh hoạt văn hóa truyền thống của một số dân tộc vùng Tây Bắc. (Ảnh: Trung Kiên/TTXVN)
Trình diễn, giới thiệu trích đoạn lễ hội các dân tộc vùng Tây Bắc ảnh 9Trích đoạn lễ hội Mở cửa rừng của đồng bào Mường tỉnh Phú Thọ. (Ảnh: Trung Kiên/TTXVN)
Trình diễn, giới thiệu trích đoạn lễ hội các dân tộc vùng Tây Bắc ảnh 10Trích đoạn lễ hội Mở cửa rừng của đồng bào Mường tỉnh Phú Thọ. (Ảnh: Trung Kiên/TTXVN)
Trình diễn, giới thiệu trích đoạn lễ hội các dân tộc vùng Tây Bắc ảnh 11Trích đoạn lễ hội Cầu mùa của đồng bào Dao đỏ, tỉnh Yên Bái. (Ảnh: Trung Kiên/TTXVN)
Trình diễn, giới thiệu trích đoạn lễ hội các dân tộc vùng Tây Bắc ảnh 12Trích đoạn Lễ hội Xuống đồng của đồng bào Mường, tỉnh Hòa Bình. (Ảnh: Trung Kiên/TTXVN)
Trình diễn, giới thiệu trích đoạn lễ hội các dân tộc vùng Tây Bắc ảnh 13Trích đoạn Lễ hội Cầu mùa của đồng bào Dao đỏ, tỉnh Yên Bái. (Ảnh: Trung Kiên/TTXVN)
Trình diễn, giới thiệu trích đoạn lễ hội các dân tộc vùng Tây Bắc ảnh 14Ngày hội văn hoá, Thể thao và Du lịch các dân tộc vùng Tây Bắc lần thứ 15, quy tụ bảy tỉnh gồm Phú Thọ, Hòa Bình, Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái và Sơn La. (Ảnh: Trung Kiên/TTXVN)
Trình diễn, giới thiệu trích đoạn lễ hội các dân tộc vùng Tây Bắc ảnh 15Trích đoạn lễ hội Xuống đồng của đồng bào Mường, tỉnh Hòa Bình. (Ảnh: Trung Kiên/TTXVN)
Trình diễn, giới thiệu trích đoạn lễ hội các dân tộc vùng Tây Bắc ảnh 16Trích đoạn lễ hội Xuống đồng của đồng bào Mường, tỉnh Hòa Bình. (Ảnh: Trung Kiên/TTXVN)
Trình diễn, giới thiệu trích đoạn lễ hội các dân tộc vùng Tây Bắc ảnh 17Trích đoạn lễ hội Xuống đồng của đồng bào Mường, tỉnh Hòa Bình. (Ảnh: Trung Kiên/TTXVN)
Trình diễn, giới thiệu trích đoạn lễ hội các dân tộc vùng Tây Bắc ảnh 18Trích đoạn lễ hội Xek Pang Á của dân tộc Kháng, tỉnh Sơn La. (Ảnh: Trung Kiên/TTXVN)
Trình diễn, giới thiệu trích đoạn lễ hội các dân tộc vùng Tây Bắc ảnh 19Trích đoạn lễ hội Then Pang Mẫu của dân tộc Tày, tỉnh Lào Cai. (Ảnh: Trung Kiên/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục