(Nguồn: Google Map)

Theo trang web của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Trung Quốc, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nội vụ-Tư pháp thuộc Đại hội đại biểu Nhân dân tỉnh Sơn Đông, Trương Kiến Hoa đang bị Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật và Ủy ban Giám sát tỉnh Sơn Đông điều tra.

Ông Trương Kiến Hoa sinh tháng 7/1954, dân tộc Hán, quê ở Yên Đài, tỉnh Sơn Đông, tốt nghiệp trường Đảng Trung ương.

Trước khi bị điều tra, Trương Kiến Hoa từng giữ các chức vụ Phó Bí thư Thường trực Ủy ban Chính Pháp tỉnh ủy Sơn Đông (từ tháng 4/2011), Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nội vụ-Tư pháp thuộc Đại hội đại biểu Nhân dân tỉnh Sơn Đông (từ tháng 2/2013) và đã nghỉ hưu từ tháng 2/2018./.