Trong thông điệp mừng Năm mới phát trên đài phát thanh quốc gia ngày 31/12, Chủ tịch nước Trung Quốc Hồ Cẩm Đào tuyên bố trong năm 2013 Trung Quốc sẽ tiếp tục tiến về phía trước bằng cải cách và mở cửa cũng như thúc đẩy công cuộc hiện đại hóa.

Chủ tịch Hồ Cẩm Đào nhấn mạnh Trung Quốc sẽ tạo một khởi đầu tốt trong năm mới nhằm đạt các mục tiêu phát triển được đề ra trong Đại hội 18 Đảng Cộng sản Trung Quốc vừa qua.

Ông Hồ Cẩm Đào nêu rõ năm 2012 có một ý nghĩa to lớn và sâu sắc trong toàn bộ chính sách phát triển của Trung Quốc.

Đại hội 18 Đảng Cộng sản Trung Quốc và hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 18 được tổ chức tháng 11/2012 đã đề ra kế hoạch để Trung Quốc hoàn thành việc xây dựng một xã hội phồn vinh hiện đại và làm sâu sắc thêm các chương trình cải cách và mở cửa.

Chủ tịch Trung Quốc nhấn mạnh dưới sự lãnh đạo của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc do đồng chí Tập Cận Bình làm Tổng Bí thư, nhân dân Trung Quốc sẽ tiến về phía trước để hoàn thành việc xây dựng một xã hội phồn vinh hiện đại.

Trung Quốc sẽ tiếp tục chuyển đổi mô hình phát triển kinh tế của nước này cũng như tiếp tục đạt tiến bộ trong khi vẫn đảm bảo ổn định./.

(TTXVN)