Quang cảnh lễ ký kết. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)

Chiều 18/5, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cùng Tổng Biên tập Báo Nhân dân Thuận Hữu; Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam Trần Bình Minh; Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Nguyễn Đức Lợi và Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Nguyễn Đăng Tiến đã ký kết Kế hoạch phối hợp thông tin tuyên truyền về lĩnh vực tài chính năm 2015.

Phát biểu tại lễ ký kết, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cho biết để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ tài chính-ngân sách nhà nước năm 2015, thực hiện mục tiêu tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, cải thiện môi trường đầu tư, tạo thuận lợi cho sản xuất kinh doanh, đảm bảo nền kinh tế phát triển bền vững và tăng trưởng hợp lý; giải quyết tốt các vấn đề xã hội, quốc phòng-an ninh trong tình hình mới, ngành tài chính sẽ tập trung thực hiện một số giải pháp trọng tâm.

Ngành tập trung tổ chức triển khai thực hiện tốt các giải pháp điều hành kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước để ổn định vĩ mô, kiểm soát lạm phát, duy trì tăng trưởng hợp lý; trong đó điều hành thu ngân sách nhà nước quyết liệt, bảo đảm dự toán được giao; phấn đấu tăng thu nội địa và thu từ hoạt động xuất nhập khẩu ở mức cao nhất để bù đắp số giảm thu từ dầu thô; quản lý chi ngân sách nhà nước chặt chẽ, triệt để tiết kiệm. Điều hành bội chi ngân sách nhà nước không quá 5% GDP.

Cùng với đó, ngành sẽ hoàn thiện thể chế, hệ thống pháp luật về thuế, hải quan, ngân sách, quản lý tài chính doanh nghiệp, quản lý công sản thị trường vốn, thị trường chứng khoán, dịch vụ kế toán, kiểm toán nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, gắn với tái cấu trúc nền kinh tế, phát triển đồng bộ thị trường vốn. Ngành cũng tập trung đẩy mạnh hơn nữa việc đơn giản hóa, cải cách thủ tục hành chính, nhất là thủ tục về thuế và hải quan, rút ngắn số giờ nộp thuế, phấn đấu trong năm 2015 đạt và vượt mức trung bình các nước ASEAN-6 (là 171 giờ/năm; trong đó rút ngắn thời gian nộp thuế xuống còn 121,5 giờ; thời gian làm thủ tục bảo hiểm xã hội còn 49,5 giờ), tạo thuận lợi cao nhất cho doanh nghiệp và người nộp thuế.

Bộ Tài chính cũng xây dựng kế hoạch tài chính-ngân sách nhà nước năm năm giai đoạn 2016-2020, tổ chức đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tài chính- ngân sách nhà nước 5 năm 2011-2015 và xây dựng kế hoạch giai đoạn 2016-2020. Tiếp tục rà soát hệ thống chính sách thuế và thu ngân sách nhà nước, có giải pháp Chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011-2020 phù hợp với tình hình thực tế đồng thời hạn chế các tác động tiêu cực của việc hội nhập.

Mặt khác, Bộ tiếp tục thực hiện nhất quán chủ trương quản lý giá theo cơ chế thị trường có sự điều tiết của Nhà nước đối với các mặt hàng quan trọng, thiết yếu (điện, than bán cho sản xuất điện, xăng dầu, dịch vụ công,...) đảm bảo mục tiêu kiểm soát lạm phát, hài hòa lợi ích của người tiêu dùng, doanh nghiệp và Nhà nước; tăng cường kỷ cương, kỷ luật tài chính, công khai, minh bạch, thực hiện có hiệu quả các giải pháp chống gian lận thuế, chống buôn lậu, chuyển giá.

Ông Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh trên cơ sở các mục tiêu, nhiệm vụ nói trên, Bộ Tài chính mong muốn các cơ quan thông tấn báo chí tiếp tục hỗ trợ và phối hợp với Bộ Tài chính tổ chức tốt công tác thông tin tuyên truyền; trong đó tập trung vào những nội dung cơ bản. Thứ nhất, tập trung thông tin tuyên truyền về các giải pháp đồng bộ thực hiện chính sách tài khóa chặt chẽ, quản lý và sử dụng tiết kiệm, hiệu quả, tăng cường kỷ cương, kỷ luật tài chính.

Thứ hai, thông tin tuyên truyền những nỗ lực của ngành Tài chính trong việc cải cách thủ tục hành chính, đặc biệt trong lĩnh vực thuế, hải quan, kho bạc nhà nước nhằm tạo thuận lợi ở mức cao nhất cho người dân, doanh nghiệp người nộp thuế. Thông tin tuyên truyền về các đề án, giải pháp đồng bộ thực hiện tái cơ cấu đầu tư công, tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước, đổi mới cơ chế tự chủ đối với đơn vị sự nghiệp công lập; tăng cường quản lý nợ công; quản lý, điều hành giá, nhất là trong điều hành đối với giá năng lượng và các hàng hóa, dịch vụ quan trọng, thiết yếu khác theo nguyên tắc thị trường có sự quản lý của nhà nước.

Thứ ba, cập nhật kịp thời thông tin phản ảnh các hoạt động có tính thời sự, thường xuyên của ngành tài chính như hoạt động đối nội, đối ngoại, các hoạt động hướng đến kỷ niệm 70 năm ngày Truyền thống ngành Tài chính (28/8/1945-28/8/2015) các phong trào hoạt động của các tổ chức đoàn thể và phong trào thi đua yêu nước của các đơn vị.

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cũng đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ và hiệu quả của các cơ quan thông tấn báo chí như Báo Nhân Dân, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam trong thời gian qua đã luôn theo sát, kịp thời thông tin phân tích, đánh giá nhiều chiều về các cơ chế chính sách tài chính cũng như hoạt động của ngành tài chính, chuyển tải thông tin, tuyên truyền chính sách đi vào cuộc sống; đồng thời kịp thời phát hiện, phản hồi các hạn chế, vướng mắc của cơ chế, chính sách cũng như trong các mặt hoạt động của ngành tài chính để giúp Bộ Tài chính hoàn thiện bổ sung cơ chế chính sách phù hợp với thực tiễn, kịp thời khắc phục các hạn chế, thiếu sót phát sinh trong quản lý điều hành.

Thay mặt cho bốn cơ quan báo chí trên, ông Thuận Hữu, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, đánh giá thời gian qua các cơ quan báo chí đã phản ánh tốt những nỗ lực to lớn của ngành tài chính trong việc góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, đảm bảo an sinh xã hội, thúc đẩy sản xuất kinh doanh. Các phương tiện thông tin đại chúng cũng đã làm nổi bật được những nỗ lực của ngành, nhất là công tác cải cách hành chính trong các lĩnh vực của ngành tài chính.

Ông Thuận Hữu cũng mong muốn, trên tinh thần ký kết hợp tác, Bộ Tài chính và các đơn vị trong ngành tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện cho các cơ quan báo chí tiếp cận thông tin, đặc biệt chú trọng tới việc chủ động cung cấp thông tin cho báo chí, bởi mục tiêu cuối cùng đều là hướng tới sự đổi mới và phát triển đất nước./.