Tỷ lệ nghèo đa chiều cả nước năm 2023 là 5,71%

Theo công bố của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, tỷ lệ nghèo đa chiều chung toàn quốc (bao gồm tỷ lệ hộ nghèo và hộ cận nghèo) năm 2023 là 5,71%. 

1802ngheo1.jpg

Theo công bố của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, tỷ lệ nghèo đa chiều chung toàn quốc (bao gồm tỷ lệ hộ nghèo và hộ cận nghèo) năm 2023 là 5,71%.

Cả nước còn hơn 1,58 triệu hộ nghèo và hộ cận nghèo đa chiều./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục