Ứng phó linh hoạt, uyển chuyển để tạo ra cơ hội trong hội nhập quốc tế

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị tỉnh Bến Tre nâng cao tính dự báo trong tình hình mới, nhằm vừa kiên định mục tiêu vừa ứng phó linh hoạt, uyển chuyển để tạo ra cơ hội trong hội nhập.
Ứng phó linh hoạt, uyển chuyển để tạo ra cơ hội trong hội nhập quốc tế ảnh 1Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu chỉ đạo hội nghị. (Ảnh Công Trí/TTXVN)

Chiều 11/1, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bến Tre tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Lê Đức Thọ đã dự.

Phát biểu tại Hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được qua 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI của tỉnh Bến Tre, đặc biệt trong nhiệm kỳ qua, tập thể Ban Thường vụ đã lãnh đạo diễn tập khu vực phòng thủ 2 lần (năm 2016, 2022). Đây là đợt huấn luyện cao nhất, nhằm nâng cao ý thức bảo vệ Tổ quốc trong toàn bộ hệ thống chính trị của tỉnh Bến Tre.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh trong đổi mới và hội nhập, phát huy truyền thống cách mạng, tận dụng thời cơ, vượt qua khó khăn thách thức, 10 năm qua, Tỉnh ủy Bến Tre lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Tỉnh ủy đã tập trung lãnh, chỉ đạo tổ chức tốt việc quán triệt, cụ thể hóa thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI và các văn bản của Đảng, Nhà nước liên quan đến nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, tạo sự chuyển biến về nhận thức, hành động cho các cấp, ngành, cán bộ, quần chúng nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, biên phòng toàn dân vững chắc, xây dựng các tiềm lực và thế trận trong khu vực phòng thủ vững mạnh.

Bên cạnh những thành tựu đạt được,tỉnh Bến Tre cần khắc phục một số hạn chế như nhận thức của cán bộ một số ban, ngành, đoàn thể về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc từ thời bình chưa đầy đủ. Khả năng sẵn sàng chiến đấu, sức mạnh tổng hợp của lực lượng vũ trang vẫn còn một số hạn chế nhất định, nhất là đối với lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ. Vai trò tham mưu về xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, kết hợp phát triển kinh tế-xã hội với tăng cường quốc phòng, an ninh chưa toàn diện.

[Bến Tre xác định giải pháp đột phá phát triển kinh tế-xã hội nhanh]

Để tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong thời gian tới, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị tỉnh nâng cao tính dự báo trong tình hình mới, nhằm vừa kiên định mục tiêu vừa ứng phó linh hoạt, uyển chuyển để tạo ra cơ hội trong hội nhập quốc tế.

Tỉnh ủy Bến Tre tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt sâu sắc Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, các nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị về quốc phòng, an ninh; Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 08-NQ/TW, ngày 26/01/2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng đến năm 2030 và những năm tiếp theo; Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 17/10/2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới...

Ứng phó linh hoạt, uyển chuyển để tạo ra cơ hội trong hội nhập quốc tế ảnh 2Trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. (Ảnh Công Trí/TTXVN)

Bên cạnh đó, tỉnh chú trọng tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay, Kết luận số 2 KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xã dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống biểu hiện “tự diễn biến," "tự chuyển hóa”; tích cực đấu tranh phòng, chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí.

Tỉnh tăng cường giữ vững sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với lực lượng vũ trang; nhiệm vụ quốc phòng an ninh đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc; nắm chắc tình hình, dự báo sát đúng, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống, đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân của tỉnh đối với nhiệm vụ tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa.

Cùng với đó, tỉnh tăng cường lãnh đạo công tác phối hợp với lực lượng vũ trang thực hiện tốt Nghị định 03/2019/NĐ-CP của Chính phủ về xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và biên phòng toàn dân vững chắc không để xảy ra các “điểm nóng,” giữ vững ổn định chính trị; tăng cường mối quan hệ, đoàn kết quân dân, giữ vững lòng tin của nhân dân đối với Đảng, chính quyền, lực lượng vũ trang; tích cực tham gia các phong trào hành động cách mạng và chung sức xây dựng nông thôn mới, xây dựng thế trận lòng dân” vững chắc trong khu vực phòng thủ.

Qua 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, tỉnh đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Việc phát triển kinh tế-xã hội gắn với củng cố quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh được tăng cường. Lực lượng vũ trang thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị gắn với phát triển kinh tế-xã hội; chủ động tổng hợp, phân tích, đánh giá, dự báo tình hình, kịp thời xử lý, giải quyết có hiệu quả nhiều vấn đề, vụ việc phức tạp nổi lên, những nguy cơ, yếu tố tiềm ẩn đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Việc lãnh đạo quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI, Chương trình hành động số 34-CTr/TU ngày 06/02/2014 của Tỉnh ủy được các cấp, ngành thực hiện nghiêm túc; trong đó, tập trung làm rõ những mục tiêu, quan điểm, phương châm chỉ đạo, đối tượng, đối tác; phân tích sâu sắc những nhiệm vụ, giải pháp cơ bản của Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới...

Dịp này, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bến Tre tặng Bằng khen 6 tập thể và 9 cá nhân có thành tích thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục