[Video] 2020 - Năm tồi tệ nhất trong lịch sử ngành du lịch thế giới

Không quá khi nói rằng năm 2020 sẽ là "năm đi vào lịch sử" vì đại dịch COVID-19. Cũng như nhiều ngành nghề khác, du lịch thế giới đã hứng chịu một năm tổn thất nặng nề chưa từng có trong lịch sử.

Không quá khi nói rằng năm 2020 sẽ là "năm đi vào lịch sử" vì tất cả những gì đã xảy ra, gắn liền với đại dịch COVID-19.

Cũng như nhiều ngành nghề khác, du lịch thế giới đã hứng chịu một năm tổn thất nặng nề chưa từng có trong lịch sử vì đại dịch nguy hiểm này.

(Vnews/Vietnam+)