Việc nhiều trẻ chưa được chích ngừa, chưa được điều trị đúng, cũng như vắcxin và chi phí điều trị đang là những nguyên nhân gây khó khăn trong điều trị viêm màng não, khiến số ca bệnh gia tăng nhanh./.