Từ năm 2017, Thủ tướng giao Bộ Giao thông vận tải phải thực hiện thu phí tự động không dừng tại các trạm trên toàn bộ Quốc lộ 1 và đường Hồ Chí Minh trong năm 2018, và các trạm thu phí BOT khác trong năm 2019.

(Vnews)