Theo kết quả nghiên cứu của tổ chức phi chính phủ Global Footprint Network (Mỹ), nhân loại đã dùng hết “ngân sách” tài nguyên thiên nhiên như nước, đất và không khí sạch cho cả năm 2019.

Thời điểm này được các nhà hoạt động môi trường gọi là Ngày Trái Đất vượt giới hạn.

Tính đến ngày 29/7/2019, con người đang tiêu thụ tài nguyên thiên nhiên nhanh gấp 1,75 lần so với khả năng phục hồi của Trái Đất, tương đương với việc cần phải có “1,75 Trái Đất” mới có thể đáp ứng nhu cầu của con người./.

(Vnews)