Thế giới đã trải qua 2 năm đối phó với đại dịch COVID-19. Năm Mới 2022 cũng là năm thứ ba ứng phó với COVID-19 với nhiều thách thức mới.

Tổ chức Y tế Thế giới đã cảnh báo về sự lây nhiễm với tốc độ lớn của biến thể Omicron đồng thời kêu gọi các nước tăng cường chủ động ứng phó với làn sóng dịch bệnh tiếp theo do biến thể mới.

tỷ lệ tiêm phòng trung bình cao như châu Âu, Mỹ, Israel hay thấp như châu Phi thì biến thể mới xuất hiện cũng vẫn làm gia tăng áp lực cho tất cả, bởi chừng nào vẫn còn người chưa an toàn trước virus thì cả thế giới vẫn chưa an toàn./.

(Vietnam+)